ROZMOWY ?W. FAUSTYNY ZE ZMAR?YMI
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

515.

?W. FAUSTYNA NAWIEDZAJ?C CMENTARZ ROZMAWIA ZE ZMAR?YMI O ICH SZCZ??CIU

Wieczorem, kiedy chodzi?am po ogrodzie odmawiaj?c ró?aniec, kiedy przysz?am do cmentarza, uchyli?am drzwi i zacz??am si? modli? chwil? i zapyta?am si? ich wewn?trznie: pewno jeste?cie bardzo szcz??liwe/ wtem us?ysza?am te s?owa: o tyle jeste?my szcz??liwe, o ile spe?ni?y?my wole Bo?? ? a pó?niej cisza jako przedtem. Wesz?am w siebie i my?la?am d?ugo, jak ja spe?niam wole Bo?? i jak korzystam z czasu, którego mi Bóg u?yczy?. (Dz 515)

 

516.

ZMAR?A OSOBA PROSI ?W. FAUSTYN? O MODLITW?

W ten sam dzie?, kiedy si? uda?am na spoczynek, w nocy przysz?a do mnie jaka? duszyczka i uderzaj?c w szafk?, zbudzi?a mnie, prosz?c o modlitw?. Chcia?am si? zapyta? kto ona jest, jednak umartwi?am swoja ciekawo?? i to ma?e umartwienie po??czy?am z modlitw? i ofiarowa?am za ni?. (Dz 516)

 

517.

?W. FAUSTYNA DOWIADUJE SI? OD STAREJ SIOSTRY, ?E WIEK NIE ZWALNIA OD WALKI O ?WI?TO??

Kiedy raz odwiedzi?am jedna chor? Siostrzyczk?, a mia?a ju? osiemdziesi?t cztery lata i odznacza?a si? wielu cnotami, zapyta?am ja: pewno Siostra ju? gotowa stan?? przed Panem? ? Odpowiedzia?a mi: ?e ca?e ?ycie si? przygotowywa?a na t? ostatni? godzin? i powiedzia?a mi te s?owa: ?e wiek nie zwalnia od walki. (Dz 517)

 

518.

?W. FAUSTYNA NAWIEDZAJ?C CMENTARZ ROZMAWIA ZE ZMAR?YMI O ICH SZCZ??CIU ZALE?NYM OD STOPNIA PE?NIENIA WOLI BO?EJ

+ Kiedy przed dniem Zadusznym posz?am na cmentarz o szarej godzinie, cmentarz by? zamkni?ty, jednak uchyli?am troch? drzwi i powiedzia?am, ?e je?eli czego ??dacie duszyczki, ch?tnie wam zado??uczyni?, o ile mi na to regu?a pozwoli. Wtem us?ysza?am te s?owa: spe?nij wol? Bo?a ? my o tyle jeste?my szcz??liwe, o ile spe?ni?y?my wol? Bo??. (Dz 518)

 

519.

?W. FAUSTYNA W CZASIE PROCESJI NA CMENTARZU W DZIE? ZADUSZNY WIDZI DUSZE ZMAR?YCH

Wieczorem przysz?y te dusze i prosi?y mnie o modlitw?, modli?am si? wiele za nie. Wieczorem, kiedy procesja wraca?a z cmentarza, ujrza?am ca?e mnóstwo dusz, które razem sz?y z nami do kaplicy, by?y modl?ce si? razem z nami. Modli?am si? wiele, bo mia?am na to pozwolenie prze?o?onych. (Dz 519)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 57 goĹ›ci