Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

163.

?W. FAUSTYNA MODLI SI? O PRZEMIAN? JEJ OSOBY W MI?OSIERDZIE

JMJ Rok 1937

 

+ Ile razy pier? ma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim, tyle tysi?cy razy pragn? uwielbi? mi?osierdzie Twoje, o Trójco Przenaj?wi?tsza.

 

+ Pragn? si? ca?a przemieni? w mi?osierdzie Twoje i by? ?ywym odbiciem Ciebie, o Panie, niech ten najwi?kszy przymiot Boga, to jest niezg??bione mi?osierdzie Jego, przejdzie przez serce i dusz? moja do bli?nich.

 

Dopomó? mi do tego, o Panie, aby oczy moje by?y mi?osierne, bym nigdy nie podejrzewa?a i nie s?dzi?a wed?ug zewn?trznych pozorów, ale upatrywa?a to, co pi?kne w duszach bli?nich i przychodzi?a im z pomoc?.

 

Dopomó? mi, aby s?uch mój by? mi?osierny, bym sk?ania?a si? do potrzeb bli?nich, by uszy moje nie by?y oboj?tne na bóle i j?ki bli?nich.

 

Dopomó? mi, Panie, aby j?zyk mój by? mi?osierny, bym nigdy nie mówi?a ujemnie o bli?nich, ale dla ka?dego mia?a s?owo pociechy i przebaczenia.

 

Dopomó? mi, Panie, aby r?ce moje by?y mi?osierne i pe?ne dobrych uczynków, bym tylko umia?a czyni? dobrze bli?niemu, na siebie przyjmowa? ci??sze, mozolniejsze prace.

 

Dopomó? mi ? aby nogi moje by?y mi?osierne, bym zawsze ?pieszy?a z pomoc? bli?nim, opanowuj?c swoje w?asne znu?enie i zm?czenie. Prawdziwe moje odpoczniecie jest w us?u?no?ci bli?nim.

 

Dopomó? mi, Panie, aby serce moje by?o mi?osierne, bym czu?a ze wszystkimi cierpieniami bli?nich. Nikomu nie odmówi?a serca swego. Obcowa? b?d? szczerze nawet z tymi, o których wiem, ?e nadu?ywa? b?d? dobroci mojej, a sama zamkn? si? w Najmi?osierniejszym Sercu Jezusa. O w?asnych cierpieniach b?d? milcze?. Niech odpocznie mi?osierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. (Dz 163)

 

Komentarze   

 
0 #81 Monika 2016-02-27 20:25
Boze, pomoz mojemu tacie wyjsc z alkoholizmu, a mamie to wytrzymac.. Pomoz tez mojemu mezowi w pracy... :sad:
Cytować
 
 
0 #80 Monika 2016-02-26 16:07
Boze dopomoz mi... :sad:
Cytować
 
 
0 #79 Gosia 2016-02-23 09:58
Bo?e, daj mi si?? przebaczania
Cytować
 
 
0 #78 Beata 2016-02-16 13:23
Cytować
 
 
0 #77 Kami 2016-02-13 18:45
Pani moj kochany Prosze o prosbe o ktorom sie modle co dzienie Prosze Cie Panie Boze o wysuchanie mojej modlitwy
Cytować
 
 
0 #76 El?bieta 2016-02-06 15:48
Cytować
 
 
0 #75 Ernest 2016-02-01 05:39
Panie Boze prosze wybacz mi ,
prosze Cibie o laske,
prosze niech sie spelnia prosby moje
w imie Jezusa,Jezu Ty sie zajmij.
Prosze takze o pokoj,zdrowie i szczescie ludzi na calej ziemi.
Cytować
 
 
0 #74 Waldek 2016-01-14 13:26
Cytować
 
 
0 #73 LUCY 22122015 2015-12-22 23:09
Boze przebacz mnie wszistkie grzechi ktore popelnilam w moim zyciu i wskaz mi droge dokat mam isc
Cytować
 
 
0 #72 Aneta 2015-12-17 17:02
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 64 goĹ›ci