AKT OFIAROWANIA ?W. FAUSTYNY
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1264.

?W. FAUSTYNA ZUPE?NIE ODDAJE SWOJ? WOL? WOLI PA?SKIEJ

Akt zdania si? zupe?nego na wol? Bo??, która jest dla mnie mi?o?ci? i mi?osierdziem samym.

 

Akt ofiarowania

Jezu Hostio, Którego w tej chwili przyj??am do, serca swego, a w tym zjednoczeniu z Tob? ofiaruj? si? Ojcu Niebieskiemu, jako hostia ofiarna, zdaj?c si? zupe?nie i ca?kowicie na najmi?osierniejsz?, ?wi?t? wol? Boga mojego. Od dzi? wola Twoja Panie jest mi pokarmem. Masz ca?? istot? moj?, rozporz?dzaj mn? wed?ug Swych Boskich upodoba?. Cokolwiek poda mi Twoja ojcowska d?o?, przyjmuj? z poddaniem si?, spokojem i rado?ci?. Nie l?kam si? niczego, jakkolwiek mn? pokierujesz i spe?ni? przy pomocy Twej ?aski, wszystko czegokolwiek ode mnie za??dasz. Ju? teraz nie l?kam si? ?adnych natchnie? Twoich, ani ich badam z niepokojem, dok?d one mnie zaprowadz?. Prowad? mnie, o Bo?e, drogami jakimi Ci si? podoba, zaufa?am ca?kowicie woli Twojej, która jest dla mnie, mi?o?ci? i mi?osierdziem samym. Ka?esz pozosta? w tym klasztorze - pozostan?,; ka?esz przyst?pi? do dzie?a przyst?pi?; pozostawisz mnie do ?mierci w niepewno?ci co do dzie?a tego, b?d? b?ogos?awiony; dasz mi ?mier? wtenczas, kiedy po ludzku zdawa? si? b?dzie, ?e najbardziej potrzeba mojego ?ycia - b?d? b?ogos?awiony. Zabierzesz mnie w m?odo?ci - b?d? b?ogos?awiony; dasz mi doczeka? s?dziwego wieku b?d? b?ogos?awiony; dasz zdrowie i si?y ? b?d? b?ogo s?awiony; przykujesz mnie do ?o?a bole?ci cho?by ?ycie ca?e - b?d? b?ogos?awiony; dasz same zawody i niepowodzenia w ?yciu - b?d? b?ogos?awiony; dopu?cisz, aby moje najczystsze intencje by?y pot?pione - b?d? b?ogos?awiony; dasz ?wiat?o umys?owi mojemu - b?d? b?ogos?awiony; pozostawisz mnie w ciemno?ci i we wszelakiego rodzaju udr?czeniu - b?d? b?ogos?awiony. Od tej chwili ?yj? w najg??bszym spokoju, bo sam Pan niesie mnie na r?ku swoim. On, Pan niezg??bionego mi?osierdzia wie, ?e Jego samego pragn? we wszystkim, zawsze i wsz?dzie.(Dz 1264)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 27 goĹ›ci