?WI?TYNIE KATOLICKIE
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

409.

?W. FAUSTYNA DO?WIADCZA ?YWEJ OBECNO?CI PANA JEZUSA W ?WI?TYNIACH KATOLICKICH

Kiedy by?am w pewnej ?wi?tyni z jedna Siostra na Mszy ?w. odczuwa?am wielko?? i majestat Bo?y, czu?am, ?e ?wi?tynia ta jest przesi?kni?ta Bogiem. Majestat Pana ogarnia? mnie, chocia? przera?a?, to jednak nape?nia? mnie spokojem i rado?ci?; pozna?am, ?e Jego woli nic si? sprzeciwi? nie mo?e. O, gdyby dusze wszystkie [wiedzia?y] Kto mieszka w ?wi?tyniach naszych, to nie by?oby tyle zniewag i nieuszanowania w tych miejscach ?wi?tych. (Dz 409)

 

1501.

W BEZSENNE NOCE ?W. FAUSTYNA NAWIEDZA?A DUCHOWO KO?CIO?Y I KAPLICE

+ Kiedy teraz nie mog? troch? sypia? w nocy, bo mi cierpienie nie pozwala, zwiedzam wszystkie ko?cio?y i kaplice i cho? krótko adoruj? Przenaj?wi?tszy Sakrament. Kiedy wracam do swojej kaplicy, wtenczas modl? si? za pewnych kap?anów, którzy g?osz? i rozs?awiaj? mi?osierdzie Bo?e. I tak?e modl? si? w intencji Ojca ?w. i aby uprosi? mi?osierdzie Bo?e dla grzeszników - to s? moje noce.(Dz 1501)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 214 goĹ›ci