Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1276.

?W. FAUSTYNA OPISUJE CIERPIENIA ZES?ANE JEJ PRZEZ PANA JEZUSA JAKO ZADO??UCZYNIENIE ZBRODNI DZIECIOBÓJSTWA NIENARODZONYCH

16.1X.[37] Dzi? tak gor?co pragn??am odprawi? godzin? ?w. przed Naj?wi?tszym Sakramentem, jednak inna by?a wola Bo?a; o godzinie ósmej dosta?am tak gwa?townych bole?ci, ?e musia?am si? natychmiast po?o?y? do ?ó?ka; wi?am si? w tych bole?ciach trzy godziny, to jest do jedenastej wieczorem. ?adne lekarstwo mi nie pomog?o, co przyj??am, to zrzuci?am; chwilami odbiera?y mi te bole?ci przytomno??. Jezus da? mi pozna?, ?e w ten sposób wzi??am udzia? w Jego konaniu w ogrodzie i ?e te cierpienia Sam dopu?ci? dla zado??uczynienia Bogu za dusze pomordowane w ?ywotach z?ych matek. Te cierpienia ju? trzy razy przechodzi?am, zawsze zaczynaj? si? o godzinie ósmej do jedenastej wieczorem. ?adne lekarstwo nie mo?e mi zmniejszy? tych cierpie?. Kiedy si? zbli?a godzina jedenasta same ust?puj?, a ja w tej chwili zasypiam, na drugi dzie? czuj? si? bardzo s?aba. Kiedy mi pierwszy raz si? to przydarzy?o, by?o to w sanatorium. Lekarze nie mogli tego zbada?, ani zastrzyk, ani ?adne lekarstwo nic mi nie pomog?o i sama nie rozumia?am co by to za cierpienia by?y. Mówi?am lekarzowi, ?e jeszcze nigdy w ?yciu podobnych cierpie? nie mia?am, on o?wiadczy?, ?e nie wie co to za cierpienie. Teraz rozumiem co to za cierpienie, bo mi Pan da? pozna?... Jednak kiedy pomy?l?, ?e mo?e kiedy? jeszcze b?d? w podobny sposób cierpie?, to dreszcz mnie przenika, ale nie wiem czy jeszcze b?d? kiedy w podobny sposób cierpia?a, to pozostawiam Bogu, co si? Bogu podoba zes?a?, to przyjm? wszystko z poddaniem i mi?o?ci?. Obym tymi cierpieniami uratowa? mog?a cho?by jedn? dusz? od morderstwa.(Dz 1276)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 50 goĹ›ci