św. Katarzyna ze Sieny
Historia Koscioła - Święci Pańscy - sylwetki świętych

 

CZYŚCIEC W DOŚWIADCZENIACH RELIGIJNYCH

Właściwe imię i nazwisko świętej brzmiało Katarzyna Benincasa. Urodziła się w Sienie jako dwudzieste czwarte dziecko swych rodziców dnia 25 marca 1347 roku. Pochodziła z zamożnej rodzinny farbiarzy. Mając dwanaście lat po raz pierwszy ujawniła pragnienie całkowitego oddania się na służbę Bogu. Wpływ na kształtowanie jej życia religijnego wywarli dominikanie oraz krewni tercjarze z trzeciego zakonu. W wieku szesnastu lat wstąpiła do ?Zakonu Pokutniczego", który mieścił się w klasztorze przy kościele św. Dominika w Sienie. Wyznaczyła sobie surową regułę, która polegała na wykluczeniu rozmów i kontaktów ze świeckimi oraz spotykaniu się tylko ze spowiednikiem i współsiostrami. Potwierdzeniem wyboru drogi zakonnej była wizja Chrystusa i przeżycie mistycznych zaślubin z Nim. Katarzyna rozpoczęła posługę w szpitalu dla trędowatych przejawiając troskę i gorliwość w spełnianiu uczynków miłosierdzia. Wtedy otrzymała też stygmaty, które były fizycznym odbiciem ran Jezusa. Stąd pojawiły się podejrzenia i krytyczne uwagi dotyczące młodej siostry oraz posądzenia o brak roztropności, histerię i obłudę. Katarzyna nie przejmowała się panującą o niej opinią. Rozszerzyła swą działalność, pisząc do ważnych osób duchownych i świeckich ówczesnej Europy i gromadząc wokół siebie elitę Sieny, dla której była duchową przewodniczką i mistrzynią. Ważnym politycznym akcentem było nakłonienie papieża Grzegorza XI, aby opuścił Avinion i powrócił do Rzymu. Uczynił to dopiero jego następca Urban VI, który wspierany modlitwami i radami Katarzyny objął Stolicę Apostolską.
Katarzyna zmarła 29 kwietnia 1380 roku w Rzymie. Kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci, a uroczysta kanonizacja odbyła się 26 czerwca 1461 roku w bazylice św. Piotra. W nagrodę za poniesione trudy w obronie Kościoła została ogłoszona w 1866 roku przez papieża Piusa IX drugą, po ŚW. Piotrze, patronką Rzymu. Natomiast papież Pius XII w 1939 roku proklamował Ją, obok Św. Franciszka z Asyżu, patronką Italii.
Św. Katarzyna ze Sieny jest uważana za wzór oddania się Kościołowi. Postawę posłuszeństwa względem Chrystusa opisała w wizjach i rozważaniach. W jednym z rozdziałów dzieła ?O Bożej Opatrzności" opisana jest sprawiedliwość Boża, która przejawia się w czyśćcu i w piekle. Bóg przemawiający ustami autorki tłumaczy, że diabeł będąc narzędziem w Jego ręku oddaje Mu chwałę i cześć. Choć ?czyściec" pojawia się tylko dwa razy, to z całości wypowiedzi można wysunąć wniosek, że człowiek ulegający złym duchom i popełniający grzech, ma szansę i możliwość wejścia do nieba. Zanim się tam jednak dostanie, Boża sprawiedliwość domaga się oczyszczenia jego duszy. Musi się to dokonać, ponieważ grzech należy do natury diabła, który trwa w wieczności tak jak Stwórca, ale w nienawiści wobec Niego. Bóg udzielając wolności stworzeniu, nawet diabłu, nie może mu się sprzeciwić, lecz szanuje jego decyzję. Tekst ujawnia również prawdę, że dobroć Boga chce przyjąć każdego do siebie. Ci, którzy dostają się do czyśćca, nie tylko doświadczają cierpienia, ale również radości wynikającej z nadziei oglądania Boga. Św. Katarzyna spisuje Boże słowa następująco: ,Jak w tym życiu grzesznicy przyczyniają się do wzrostu cnót sług moich, tak w piekle diabli są wykonawcami mej sprawiedliwości i pracują dla mnie. Wykonują wyroki na potępieńcach. Wspomagają też stworzenia moje, które odbywają podróż tego żywota, dążą do mnie, który jestem celem ich pielgrzymki. Pomnażają ich cnoty, doświadczając ich licznymi napaściami i różnymi pokusami, przez pobudzanie innych do znieważania i okradania ich, nie w celu wyrządzenia im obelgi lub odebrania ich dobra, lecz aby pozbawić ich miłości. Lecz sądząc, że przyprawiają o stratę sługi moje, umacniają w nich cnotę cierpliwości, siły i wytrwałości. W ten sposób oddają cześć i chwałę imieniu mojemu i tak spełnia się w nich moja Prawda. Stworzyłem ich dla sławy i chwały mojej, ja, Ojciec wieczny, aby uczestniczyli w mej dobroci. Powstawszy przeciwko Mnie, upadli przez pychę swoją i zostali pozbawieni mego widoku. Nie oddali mi chwały miłości. Lecz ja, Prawda wieczna, uczyniłem z nich swoje narzędzia, aby ćwiczyć sługi moje w cnocie i jednocześnie zrobiłem ich katami tych, którzy przez swe błędy idą na potępienie wieczne, oraz tych, co przechodzą przez męki czyśćcowe. Tak to, jak widzisz, Prawda moja spełnia się w nich. Oddają mi chwałę, nie jako mieszkańcy życia wiecznego, którego pozbawieni zostali przez swoje błędy, lecz jako wykonawcy mojej sprawiedliwości! Przez nią objawiam swą sprawiedliwość względem potępionych i względem tych z czyśćca".
Dzieło ?O Bożej Opaczności" ukazuje bogactwo doświadczenia religijnego Mistyczki. Nie odkrywa rzeczy nowych, lecz zwraca uwagę na ich wartość, która pochodzi od Stwórcy.

 

Komentarze   

 
-1 #8 Kasia 2014-08-25 09:17
Też rozmawiałam z Panem
Cytować
 
 
0 #7 mama 2014-03-03 20:42
Święta Katarzyno odsuń od Pawła demony alkoholizmu i nikotynizmu i zanieś je pod Krzyż Pana.
Cytować
 
 
0 #6 Robert 2013-07-26 12:22
Dziękuję za przeżycie wypadku. teraz wiem, że to nie było tylko zwykłe szczęście czy przypadek.
Cytować
 
 
0 #5 Krzysztof 2013-06-26 13:21
Swięta Kasiu proszę cię o twoje wstawiennictwo dla Ostatnio zmarłej Kasi, zawierzam Ja Tobie - uproś Kasi NIebo
i opiekuj się jej rodziną
Cytować
 
 
0 #4 Jacek 2013-05-07 20:01
Julio, każda osoba ma swego/swą Patrona/Patronk ę, nawet gdy o tym nie wie... Wybierają Go/Ją nam Rodzice albo Przyjaciele lub osoby dobrze nam życzące. Może wybiera też nasz Anioł Stróż, nie wiem. To Osoba, która jest przy nas i do której możemy się zwracać o pomoc. Dobrze jest mieć bliską więź z Patronem/Patron ką. Niestety ukryte jest to co zawdzięczamy właśnie Im. Łaski spływające na nas są zawsze Łaskami Boga ale otrzymujemy je za pośrednictwem Świętych, przede wszystkim Matki Boskiej i Patronów ale i innych Świętych. Niech Tobie błogosławi Dobry Bóg i miej opiekę w swojej patronce +++
Cytować
 
 
0 #3 Jacek 2013-05-07 19:51
Pomóż nam swoim wstawiennictwem , Święta Katarzyno... Nam, Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom... czytających proszę o modlitwę +++
Cytować
 
 
0 #2 natalia jakaś tam 2012-12-15 12:53
bordzo mi pomogłas:-)
Cytować
 
 
0 #1 julia 2011-11-13 12:51
napisz w domu jaki spoosob pan bog wplynal na zycie twojego patrona moze to byc wszystko iedne jakie ime ale zeby bylo dziewczzeca.
bym byla bardzo wdzieczna :-) ;-)
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości