Spiewnik pielgrzymkowy
Modlitwy i rozważania - Wiara i modlitwa

 

Abba, Ojcze
Był taki dzień
Duchu Święty Boże przyjdź
Gdy serce twoje
Idzie Jezus
Kiedy ranne
O Czarna Pani
Miłość Bożą w sercu mam
Pan dobry jest
Powiedz ludziom
Spotkał mnie dziś Pan
Ty jesteś moim Panem
Uczyńcie co wam mówi Syn
Wszystkie moje troski i kłopoty
Żyje w sercu moim Pan
"Barka" 
Jest zakątek na tej ziemi
Gdy klęczę przed Tobą
Maryjo, śliczna Pani
Apel Jasnogórski
Matko, która nas znasz
Pozdrawiam Ciebie, Matko
Zapada zmrok
Zdrowaś Maryjo
Tak, jak Maryja
Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem
Dotknął mnie dziś Pan
Chcę przestąpić Jego próg
Duchu Święty, przyjdź
Jesteś radością mojego życia
 
 

Abba, Ojcze
Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
Z kajdan i samych siebie,
A Chrystus stając się bratem,
Nauczył nas wołać do Ciebie: 

Abba Ojcze! Abba Ojcze!
Abba Ojcze! Abba Ojcze! 

Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie.
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie. 

Bóg hojnym dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci,
I przygarniając do Siebie,
Uczynił Swoimi dziećmi. 

Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina. 

Był taki dzień
Był taki dzień, 
Szczęśliwy dzień, 
Gdy przy mnie stanął 
Chrystus Pan, 
Dotknął mnie, za rękę wziął 
I poprowadził w inny świat. 

Boże, daj nam siły, 
Bym wytrwał do końca. 
Boże daj nam siły, 
Bym wytrwał do końca. 

Świat nowej wiary, 
Nadziei życia, 
Życia, które się nie kończy. 
Nie jestem sam, 
Jest przy mnie Pan, 
O samotności zapomniałem.

Duchu Święty Boże przyjdź
Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
Niech promienieje Twej chwały blask. 

Duchu Święty, Boże przyjdź, przyjdź Duchu Światło,
Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas. 

O świadku prawdziwy, umocnij nas,
Chcemy rozgłaszać - zmartwychwstał Pan! 

Przyjdź źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia,
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj. 

O Duchu radości, rozraduj Kościół,
Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń. 

Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,
Oblicze Chrystusa objawiaj nam. 

Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem,
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż. 

Gdy serce twoje
Gdy serce twoje 
Napełni się trwogą 
I ciężar ogromny 
Przygniata do ziemi, 
Gdy nogi już nie chcą 
Lub iść już nie mogą, 
To pomyśl, że jest Ktoś, 
Kto wszystko to zmieni. 

To Matka ukoić 
Może twe serce, 
Przytulić tak mocno, 
Jak tuli Jezusa, 
Wziąć wszystko, co twoje 
We własne swe ręce 
I zanieść ten skarb 
Do Syna - Chrystusa. 

Lecz musisz się zdobyć 
Na trud jeszcze jeden, 
By poprzez wędrówkę 
W upale i znoju, 
Zobaczyć twarz Matki 
Promienną i jasną, 
By tam się z Nią spotkać 
I zaznać spokoju. 

A jeśli ma w serce 
Nadzieja powrócić 
I nadać życiu nowe wartości, 
Sprawić to może 
Panienka Przeczysta, 
Patrząca na ludzi 
Oczyma miłości. 

Idzie Jezus
Idzie Jezus, 
Spójrz jak kroczy On po wodzie, 
Podnosi cię i pomaga ci stać. 
Idzie Jezus, 
On jest Panem tych spienionych fal, 
Idzie Jezus, On prowadzi mnie. 

- On kieruje mną. 
- On kocha mnie. 
- On pociesza mnie.
- On uświęca mnie. 
- On zbawia mnie. 
- On uczy mnie. 

Kiedy ranne
Kiedy ranne wstają zorze, 
Tobie ziemia, Tobie morze, 
Tobie śpiewa żywioł wszelki, 
Bądź pochwalon, Boże wielki! 

A człowiek, który bez miary, 
Obsypany Twymi dary, 
Coś go stworzył i ocalił, 
A czemużby Cię nie chwalił? 

Ledwie oczy przetrzeć zdołam, 
Wnet do mego Pana wołam, 
Do mego Boga na niebie, 
I szukam Go koło siebie. 

Wielu snem śmierci upadli, 
Co się wczoraj spać pokładli, 
My się jeszcze obudzili, 
Byśmy Cię, Boże chwalili.

O Czarna Pani
O Czarna Pani w Częstochowskiej ikonie,
Jesteś smutna, Choć jesteś na tronie,
Twoja troska zamknęła się w słowach,
Czy lud Bogu wierności dochowa.
Usłysz Matko głos polskiej młodzieży,
Od nas przecież tak wiele zależy.
Odrzuć smutek, bo w polskiej rodzinie,
Przyrzekamy, że wiara nie zginie. 

Nie bądź smutna, o Panno Maryjo,
Spójrz jak serca dla Ciebie dziś biją.
Nie bądź smutna, bo Tobie śpiewamy,
Nie bądź smutna, bo Ciebie kochamy. 

O Czarna Pani, Twe spojrzenie dziś woła,
O swobodę, o wolność Kościoła.
Twoje oczy zadają pytanie,
Co z Narodem bez Boga się stanie.
Uwierz, Matko, zaufaj nam szczerze,
Naszej wiary nam nikt nie odbierze.
Niech to słowo Ci dane dziś sprawi,
Że się uśmiech na twarzy Twej zjawi. 

Miłość Bożą w sercu mam
Miłość Bożą w sercu mym dzisiaj mam, 
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię, 
W Tobie widzę też 
Wspaniałość Króla Chwał, 
Bo miłość Bożą w sercu mym dzisiaj mam. 

Pan dobry jest
Pan dobry jest, Pan dobry jest, 
Błogosławiony mąż, który ufa Mu. 
Pan dobry jest, Pan dobry jest, 
Chodź tu i sam zobacz, 
że Pan dobry jest! 

Pan kocha nas. 

Pan żyje w nas. 

Pan jest wśród nas. 

Pan prowadzi nas. 

Powiedz ludziom
Pewnej nocy łzy z oczu mych, 
Otarł dłonią swą Jezus 
I powiedział mi: "Nie martw się, 
Jam przy boku jest twym". 
Potem spojrzał na grzeszny świat, 
Pogrążony w ciemności 
I zwracając się do mnie, 
Pełen smutku tak rzekł: 

Powiedz ludziom, że kocham ich, 
Że się o nich wciąż troszczę. 
Jeśli zeszli już z moich dróg, 
Powiedz, że szukam ich. 

"Gdy na wzgórzu Golgoty 
Za nich życie oddałem, 
To umarłem za wszystkich, 
Aby każdy mógł żyć". 
Nie zapomnę tej chwili, 
Gdy mnie spotkał mój Jezus, 
Wtedy byłem jak ślepy, 
On przywrócił mi wzrok.

Spotkał mnie dziś Pan
Spotkał mnie dziś Pan, 
Więc radość ogromną w sercu mam. 
Z tej radości chcę 
Śpiewać i klaskać w dłonie swe. 

Więc wszyscy razem chwalmy Go 
Za to, że trzyma nas ręką swą. 

Ty jesteś moim Panem
Jesteś radością mojego życia 
Ty, Ty, Ty Panie mój. 
Jesteś radością mojego życia 
Ty, Ty, Ty Panie mój. 

Ty jesteś moim Panem, 
Ty jesteś moim Panem, 
Ty jesteś moim Panem, 
Na zawsze jesteś Panem mym. 

- Jesteś miłością... 

- Jesteś pokojem... 

Uczyńcie co wam mówi Syn
Usłysz Bożej Matki głos, 
Która wzywa dzisiaj nas, 
Chce u Syna znów wyprosić 
Cud przemiany serc. 

Uczyńcie, co wam mówi Syn, 
Przyobleczcie wiarę w czyn, 
Niech się Słowo Boże stanie
Ciałem w każdym z nas. 

Bóg ukochał w Synu świat, 
Chce zamieszkać w każdym z nas. 
Naucz Matko jak zbudować 
Bogu w sercu dom. 

Serce ludzkie dręczy głód, 
Ciągle szuka, gdzie jest Bóg. 
Naucz Matko jak powtórzyć 
Betlejemską noc.

Wszystkie moje troski i kłopoty

Wszystkie moje troski i kłopoty
W Twoje ręce składam, Panie mój.
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli Imię Twe. 

Zawsze chciałem zostać apostołem,
Było to pragnienie w sercu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię,
Aby Imię Twe znał cały świat. 

Karmisz mnie codziennie Swoim Ciałem,
Poisz mnie przedziwnie Swoją Krwią,
Uczysz mnie codziennie mądrości Swoim Słowem,
Żebym wreszcie poznał miłość Twą.

Żyje w sercu moim Pan
Żyje w sercu moim Pan,
Łaską Swą mi życie dał.
On Panem mym, On Królem mym,
Jemu śpiewa serce me. 

Żyje w sercu moim Pan,
Łaską Swą mi życie dał.
On Panem mym, On Królem mym,
Jezus w sercu moim jest. 

Alleluja, alleluja, /x 2
On Panem mym, On Królem mym,
Jemu śpiewa serce me.

"Barka"
Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.

Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu
I samotności.

Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią 
I słowem życia. 

Jest zakątek na tej ziemi
Jest zakątek na tej ziemi, 
Gdzie powracać każdy chce, 
Gdzie króluje Jej Oblicze, 
Na Nim cięte rysy dwie. 
Wzrok ma smutny, zatroskany, 
Jakby chciała prosić cię, 
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Ref. Madonno, Czarna Madonno, 
Jak dobrze Twym dzieckiem być! 
O, pozwól, Czarna Madonno, 
W ramiona Twoje się skryć! 

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię:

Gdy klęczę przed Tobą
Gdy klęczę przed Tobą, 
modlę się i składam hołd, 
Weź ten dzień, uczyń go Twym, 
i we mnie miłość wznieć. 

Ref. Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu. /2x 

Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron!

Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych.

Maryjo, śliczna Pani
Maryjo, śliczna Pani, 
Matko Boga i ludzi na ziemi. 
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, 
Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj. 

Ref. Maryja, Ave Maryja, 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 
By świat lepszy był, by w miłości żył, 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.

Apel Jasnogórski
Maryjo Królowo Polski, /2x
Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie,
I czuwam na każdy czas. /2x

Maryjo jesteśmy młodzi, /2x
Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat. /2x

Maryjo Królowo nasza, /2x
Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny,
Uświęcaj każdego z nas. /2x

Matko, która nas znasz
Ref. Matko, która nas znasz, 
z dziećmi Twymi bądź, 
Na drogach nam nadzieją świeć, 
z Synem Twym z nami idź. 

Z wszystkich niewiast wybrana - 
przyjdź i drogę wskaż. 
Córko ludu Bożego - 
do Syna Twego nas prowadź. 
Służebnico pokorna - pokój światu daj. 

Królowo ognisk rodzinnych -
Dziewico, wzorze prostoty -
Oblubienico cieśli -

Królowo narodu naszego -
Uciśnionych nadziejo -
Światło łaknących prawdy -

Pociecho ludu biednego -
Pani wszelkiej radości -
Matko tkliwego serca -

Dziewico, Matko Chrystusa -
Dziewico, Matko Kościoła -
Dziewico, Matko ludzi -

Matko, przez Syna nam dana -
Matko, która nas słuchasz -
Ty nas zawsze rozumiesz -

Dziewico z nami idąca -
Historii świata promieniu -
Pośredniczko najlepsza -

Matko ludzi bezdomnych -
Matko prześladowanych -
Matko ludzi wzgardzonych -

Matko ludzi cierpiących -
Matko z sercem przeszytym -
U stóp krzyża stojąca -

Matko płacząca nad nami -
Matko przed karą chroniąca -
Matko nas przyjmująca -

Pozdrawiam Ciebie, Matko
Pozdrawiam Ciebie, Matko, 
Mistrzyni moich dróg. 
Pozdrawiam Ciebie, Pani, 
Nadziejo moich próśb. 
Pozdrawiam Cię, Królowo, 
W swe dłonie weź nasz los. 
I wspieraj, byśmy zawsze 
Nieśli miłości ton.

Ref. Ave Maryja, woła cały świat, 
Ave Maryja, Matko Boga i nas. /2x 

Niech w sercach naszych zabrzmi
Dla Ciebie Ave pieśń.
Niech maj trwa dla nas zawsze,
W nim wzrasta Twoja cześć.
Niech nigdy nie ustanie
Pozdrowień Ave moc.
Ty naszym hymnem stań się,
Pragnieniem naszym bądź.

Zapada zmrok
Zapada zmrok, już świat ukołysany, 
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. 
Panience swej piosenkę na dobranoc 
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. 

I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

I ludzkim snom błogosław dłonią jasną,
I oddal od nich cień codziennych trosk.
I tym, co znów nie będą mogli zasnąć,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

A komu noc czuwaniem jest niełatwym
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

Zasypia świat piosenką kołysany,
odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo łaski pełna, 
Pan z Tobą błogosławionaś Ty, 
Błogosławionaś Ty miedzy niewiastami, 
i błogosławiony Jezus. 
Święta Maryjo, Mato Boża,
módl się za nami, za nami grzesznymi.
Teraz i godzinę śmierci naszej. Amen.
Amen, Maryjo, amen.

Tak, jak Maryja
Pragniemy żyć dla Ciebie, Panie, 
W ofierze dać Ci nasze życie. 
Z darami chleba oraz wina 
Chciej przyjąć wszystko, czym jesteśmy.
Pragniemy żyć dla Ciebie, Panie
I słuchać zawsze Twego głosu.
Nie oglądając się za siebie
Zanurzyć się w prawdziwym życiu.

Ref. Pragniemy zawsze żyć, tak jak Maryja, 
Niedościgniona najlepsza Matka, 
Ta, co zwycięża świat miłością 
I niesie wszystkim Twoje życie 
Płynące wprost z Nieba.
Pragniemy żyć dla Ciebie, Panie,
I złożyć Ci na tym ołtarzu
Radości, troski i nadzieje,
Którymi żyją nasze serca.

Pragniemy żyć dla Ciebie, Panie,
Słów Twoich zapaleni żarem,
By każdy człowiek mógł doświadczyć
Żywego ognia Twej miłości.

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem
Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem,
Raduje się każdym moim gestem.
Alleluja, alleluja, Boża radość mnie rozpiera!

Dotknął mnie dziś Pan
Dotknął mnie dziś Pan
i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe,
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą.

Chcę przestąpić Jego próg
Chcę przestąpić Jego próg
Z dziękczynieniem w sercu mym.
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go.
Bo kolejny nadszedł dzień,
Który dał dla mnie Bóg.
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Duchu Święty, przyjdź (Niech wiara zagości)
Ref. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. /2x

Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości,
niech miłość zagości w nas. /2x

Niech życie zagości, niech wolność zagości,
niech mądrość zagości w nas. /2x

Niech pokój zagości, niech szczęście zagości,
niech radość zagości w nas. /2x

Jesteś radością mojego życia
Jesteś radością mojego życia,
o, o, o Panie mój! /2x

Ref. Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Na zawsze jesteś Panem mym

Jesteś Panem mojego życia...

(Królem, Zbawieniem, Obrońcą, Władcą, Miłością, Nadzieją?)

 

Komentarze   

 
0 #2 tajemnicza 2016-02-29 21:50
Znam wszystkie pieśni z chóru kościelnego PS. Pozdrawiam. :D :lol: :-)
Cytować
 
 
0 #1 tajemnicza 2016-02-29 21:48
Znam wszystkie pieśni z chóru kościelnego PS. pozdrawiam :D :lol: :-) ;-) :P :roll: 8)
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości