Pieśni i śpiewy
Modlitewnik - Pieśni i śpiewy

 

 

Jeden chleb
Jest zakątek na tej ziemi
Rota
Czekam na ciebie
Boże, coś Polskę
Maryjo, śliczna Pan
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz 
Apel Jasnogórski
Idźcie na cały świat
Krzyżu święty, nade wszystko
O Panie, Ty nam dajesz
Oto jest dzień
Chrystus Pan, karmi nas  
Skosztujcie i zobaczcie
Alleluja! Niech zabrzmi Panu
Budujemy Kościół Boży
Lud Twój Panie
Panie dobry jak chleb
Dzięki, o Panie 
Niechaj z nami będzie Pan
Ty wyzwoliłeś nas Panie
Krzyżu Chrystusa
O Panie, Ty nam dajesz
Otwórzcie serca
Nawróć się ludu
To przykazanie
Przyjdź Duchu Święty
Tyś w wieczerniku
Bogarodzico
Boża radość jak rzeka
Chcę przestąpić Jego próg
Nasze plany i nadzieje...
Witaj Królowo

Jeden chleb

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
byśmy jedną stali się rodziną.

3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

Jest zakątek na tej ziemi

Jest zakątek na tej ziemi, 
Gdzie powracać każdy chce, 
Gdzie króluje Jej Oblicze, 
Na Nim cięte rysy dwie. 
Wzrok ma smutny, zatroskany, 
Jakby chciała prosić cię, 
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

Ref. Madonno, Czarna Madonno, 
Jak dobrze Twym dzieckiem być! 
O, pozwól, Czarna Madonno, 
W ramiona Twoje się skryć! 

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię:

Rota

1. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, 
Nie damy pogrześć mowy, 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep piastowy. 
Nie damy by nas zniemczył wróg! 

   Ref.: Tak nam dopomóż Bóg! 
   Tak nam dopomóż Bóg! 

2. Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy ducha, 
Aż się rozpadnie w proch i w pył 
Krzyżacka zawierucha. 
Twierdzą nam będzie każdy próg. 

   Ref.: Tak nam dopomóż Bóg! 
   Tak nam dopomóż Bóg! 

3. Nie damy miana polski zgnieść, 
Nie pójdziem żywo w trumnę

W Ojczyzny imię i w jej cześć 
Podnosim czoła dumne. 
Odzyska ziemię dziadów wnuk. 

  Ref.: Tak nam dopomóż Bóg! 
  Tak nam dopomóż Bóg! 

4. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, 
Ni dzieci nam germanił! 
Orężny wstanie hufiec nasz, 
Duch będzie nam hetmanił. 
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. 

  Ref.: Tak nam dopomóż Bóg! 
  Tak nam dopomóż Bóg!

Czekam na ciebie

1. Czekam na Ciebie, dobry Boże,
przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się,
niechaj mi łaska Twa pomoże,
chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Ref. Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,
przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów,
kiedy już sił nie starcza nam,
karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Boże, coś Polskę

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały, 
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki 
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

   Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie 
   Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! 

1. Ty któryś potem tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczących za najświętszą sprawę 
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, 
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę

   Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie 
   Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Maryjo, śliczna Pani
Maryjo, śliczna Pani, 
Matko Boga i ludzi na ziemi. 
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, 
Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj. 

Ref. Maryja, Ave Maryja, 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 
By świat lepszy był, by w miłości żył, 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za święty winny szczep Dawida,
który nam poznać dałeś
przez Jezusa, Syna Twego.

Ref. Tobie chwała na wieki!

2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za życie i za wiarę,
którą nam poznać dałeś
przez Jezusa, Syna Twego. Ref.

3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za święte Imię Twoje,
któremu zgotowałeś
mieszkanie w sercach naszych. Ref.

4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za wiarę i za nieśmiertelność,
którą nam poznać dałeś
przez Jezusa, Syna Twego. Ref.

5. Ty, o Panie wszechmocny,
stworzyłeś wszystko dla imienia swego,
pokarm i napój dałeś
ludziom na pożywienie. Ref.

6. Nam zaś darowałeś
pokarm duchowy oraz napój,
i żywot wieczny
przez Jezusa, Syna Twego. Ref.

7. Pomnij, Panie, na Twój Kościół
i wybaw go od wszelkiego złego,
i doprowadź go w miłości swojej
do królestwa Twego. Ref.

8. Niechaj przyjdzie Twa łaska
i niech przeminie ten świat,
kto święty, niech przystąpi,
kto nim nie jest, niech czyni pokutę.
Przyjdź, Panie Jezu! Amen.

Apel Jasnogórski
Maryjo Królowo Polski, /2x
Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie,
I czuwam na każdy czas. /2x

Maryjo jesteśmy młodzi, /2x
Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat. /2x

Maryjo Królowo nasza, /2x
Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny,
Uświęcaj każdego z nas. /2x

Idźcie na cały świat 

Ref. Idźcie na cały świat
i nauczajcie wszystkie narody.

1. Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.

2. Nie wyście mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili.

3. To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

4. Jak Ojciec mnie posłał,
tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego
i bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi.

5. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię
i jakże pragnę, żeby on zapłonął.
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,

Krzyżu święty, nade wszystko  

1. Krzyżu święty, nade wszystko
drzewo przenajszlachetniejsze.
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe
rozkoszny owoc nosiło.

2. Skłoń gałązki drzewo święte,
ulżyj członkom tak rozpiętym,
odmień teraz oną srogość,
którąś miało z przyrodzenia.
Spuść lekuchno i cichuchno
Ciało Króla niebieskiego.

3. Tyś samo było dostojne
nosić światowe zbawienie,
przez cię przewóz jest naprawion
światu, który był zagubion.
Który święta Krew polała,
co z Baranka wypływała.

4. Niesłychanać to jest dobroć,
za kogo na krzyżu umrzeć.
Któż to może dzisiaj zdziałać,
za kogo swoją duszę dać?
Sam to Pan Jezus wykonał,
bo nas wiernie umiłował.

O Panie, Ty nam dajesz

1. O Panie, Tyś moim Pasterzem,
tak dobrym, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
prostymi ścieżkami prowadzisz.

Ref. Pasterzem moim jest Pan
i nie brak mi niczego. /2x

2. Choć idę przez ciemną dolinę,
niczego nie muszę się trwożyć,
bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,
w obronie mej stanąć gotowy.

3. Do stołu swojego zaprasza,
na oczach mych wrogów to czyni.
Olejkiem mą głowę namaszcza,
a kielich napełnia obficie.

4. Twa łaska i dobroć podążą
w ślad za mną po dzień mój ostatni.
Aż dotrę, o Panie, do domu,
by z Tobą zamieszkać na zawsze.

Oto jest dzień

Ref. Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja!

1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej.

2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.

3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przed czerwone wody,
Boże Ocalenia.

4. Panie kapłanów, królów i proroków,
złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże Miłosierny.

5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
dałeś nam Syna, co stał się Człowiekiem,
w Nim okazałeś głębię swej miłości,
Boże Odkupienia.

6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże Zmartwychwstania.

7. Tobie Najwyższy, pełen majestatu,
razem z Twym Synem i Duchem płomiennym,
sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny.

Chrystus Pan, karmi nas 

Ref. Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
bo w Nim samym odnajduję
wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną,
by mnie odtąd wszyscy ludzie
mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła,
w swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

4. On, który przez pokolenia
pozostaje miłosierny
wobec tego, kto Mu służy
i chce zostać Jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia,
gdy wyniosłość serc uniża,
każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę,
a wydźwignąć pokornego,
wszystkich głodnych zaspokoić,
głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem,
dziećmi wiary Abrahama,
pomny na swe miłosierdzie,
obietnicy swej nie złamał.

Skosztujcie i zobaczcie

Ref. Skosztujcie i zobaczcie,
jak dobry jest Pan!

1. Będę Panu w każdej porze
śpiewał pieśń wdzięczności.
Niech z ust moich chwała
Jego nieustannie płynie.

2. W Panu cała chluba moja,
cieszcie się pokorni.
Wspólnie ze mną chwalcie Pana,
sławmy Imię Jego.

3. Kiedym tęsknie szukał Pana,
raczył mnie wsłuchać.
I ze wszelkiej trwogi mojej
raczył mnie wyzwolić.

4. Skosztujcie i zobaczcie,
jaki Pan jest dobry.
Kto do Niego się ucieknie,
ten błogosławiony.

5. Z czcią i lękiem służcie Panu,
Święty Ludu Boży.
Bo nie znają niedostatku
ludzie bogobojni.

Alleluja! Niech zabrzmi Panu

Ref. Alleluja /8x  

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
Na wysokościach cześć niech oddadzą,
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
Wielbijcie Pana, Jego zastępy.

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
Wody podniebne, wielbijcie Pana!


3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała!

4. On daje siłę swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
Przez wszystkie wieki wieków. Amen!

Budujemy Kościół Boży  

Budujemy Kościół Boży między nami, między ludźmi.
Budujemy Kościół Boży na całym świecie.

Lud Twój Panie  

Ref. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi
prosi, byś był światłem,
byś na drodze do królestwa
wzmacniał serca swoim Ciałem.
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.

1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą
i czynisz trudną drogę tak bezpieczną.
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,
ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.

2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy
i kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.

3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
z Twego serca płynie nowe przebaczenie.

Panie dobry jak chleb

Ref. Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,
a w znaku chleba w świątyniach zostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Dzięki, o Panie 

Ref. Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
1. Za to, że dałeś nam wiarę...
2. Za to, że dałeś nam miłość...
3. Za to, że dałeś nam siebie...
4. Ty nam przebaczasz grzechy...
5. Ty nam przywracasz życie...
6. Za to, że jesteś z nami...
7. Tobie śpiewamy z radością... 

Niechaj z nami będzie Pan

1. Niechaj z nami będzie Pan, alleluja!
Niech obroną będzie nam, alleluja!

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!
Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

3. Chcemy zgłębiać Słowa treść, alleluja!
Braciom je radośnie nieść, alleluja!

4. Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja!
I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja!
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja!

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja!
W Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja!

Ty wyzwoliłeś nas Panie

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
z kajdan i samych siebie,
a Chrystus, stając się bratem,
nauczył nas wołać do Ciebie:
Ref. Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
w wieczności zapuszcza korzenie,
przenika naszą codzienność
i pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci
i przygarniając do siebie
uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
i teraz jest jej godzina.

Krzyżu Chrystusa 

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego.

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Ta sama Krew cię skropiła,
Która nas z grzechów obmyła.

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.

O Panie, Ty nam dajesz

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. (bis)
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń:

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. (bis)
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. (bis)
Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.

4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak. (bis)
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.

Otwórzcie serca

1. Otwórzcie serca, tchnienie daje Bóg,
niech Jego życie rośniew naszej duszy.
I niech nowy lud narodzi się z wód
Chrztem świętym na życie umocniony!
Otwórzmy serca, tchnienie daje Duch,
On jest oddechem naszej duszy, nam zostawiony!

2. Wydajcie ciała na Ognia żar,
tym ogniem płonie serce starej ziemi.
Zwycięstwa znak, Jezusa znak
nadzieją dusze wam napełni.
Wydajmy ciała na Ognia żar,
Jezusa spełni się pragnienie - nasze zbawienie.

3. Jak żyzna rola przyjmij Ducha siew,
niech On przemieni każde twe cierpienie,
bo krzywda i ból to znak, że Bóg twój
wraz z tobą dopełnia odkupienie.
Jak żyzna rola ten przyjmijmy siew,
na służbę Panu dajmy siebie w żywym Kościele.

4. Zobaczcie, w sercach mieszka Boży Gość!
To On w modlitwę zmienia twe pragnienie.
Choć smutek, choć noc, On daje wam moc,
by Bogu oddawać uwielbienie.
Przystańmy, w sercach słychać Ducha głos,
w ciszy rozlega się wołanie: Ojcze, nasz Panie!

Nawróć się ludu

1. Nawróć się ludu w pokorze,
w poście i w płaczu i w żalu,
a światłość twoja jak zorze,
rozbłyśnie nad Jeruzalem.

2. Nawróć się, córo Syjonu
do Pana Boga swojego
Tułaczy przyjmij do domu,
łaknących obdaruj chlebem.

3. Obmyj się dziś czystą wodą,
bo Bóg ci przebaczyć gotów.
Jak orzeł odnów swą młodość
i wzmocnij skrzydła do lotu.

4. Wtedy Pańskiego Imienia
zawezwiesz, a On odpowie.
Wprowadzi w bramy zbawienia,
Pasterzem będzie dla owiec.

To przykazanie

1. To przykazanie Ja dziś daję wam,
byście się miłowali, jak Ja miłuję was,
byście się miłowali, jak Ja miłuję was.
A wtedy wszyscy poznają, żeście moi,
gdy miłość wzajemną mieć będziecie. /2x

2. Wierzymy Panie, że nadejdzie czas,
kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras,
kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras.
I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami,
a miłość wzajemna nas ocali. /2x

3. Pokoju wtedy dasz nam, Panie, dar,
który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar,
który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar.
A wtedy poznasz, o Panie, żeśmy Twoi,
bo miłość wzajemną mieć będziemy. /2x

Przyjdź Duchu Święty

Ref. Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swych wiernych.
I zapal w nas swój ogień,
ogień miłości Twej.

1. Niech zstąpi Duch Twój
na nowo będziemy stworzeni.
To Ty sam odnowisz oblicze ziemi tej.

2. Nie moc, nie siła,
lecz Duch mój na was spocznie.
On sam dopełni dzieła, tak mówi Pan Zastępów.

3. Pan jest Duchem.
Gdzie Duch Boży tam jest wolność.
Będziemy Cię wielbić, Panie na wieki wieków Amen.

Tyś w wieczerniku

1. Tyś w wieczerniku Chlebem się stał
Tyś nam Krew swoją dał.
Ty chciałeś z nami jedno być,
jednego Ojca czcić.

Ref. Więc połącz wszystkich w jedno Ciało,
Panie nasz! Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz!

2. Pożywać chcemy Ciało Twe, Krew Twoją chcemy pić.
W miłości spalać serca swe, na wieki z Tobą żyć.

Bogarodzico

1. Bogarodzico Dziewico, Dziewico!
Usłysz nas, Matko Boża,
Usłysz nas!
To ojców naszych śpiew.
Wolności błyska zorza!
Wolności bije dzwon!
Bogarodzico!
Wolnego ludu krew
Zanieś przed Boga tron
Wolnego ludu śpiew
Zanieś przed Boga tron!

2. Bogarodzico Dziewico, Dziewico!
Usłysz nas, Matko nasza,
Usłysz nas!
Niech ojców naszych Bóg
I nam królować raczy!
Wraz z Synem, Matko, Twym!
Bogarodzico!
Niech nam nie bluźni wróg,
Ni wiary naszej tknie:
Niech nam nie bluźni wróg,
Ni wiary naszej tknie!
Bogarodzico Dziewico, Dziewico!
Usłysz nas, Matko nasza!
Usłysz nas!

Boża radość jak rzeka

1. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, 
Boża radość wypełnia duszę mą. 
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, 
Boża radość wypełnia duszę mą. 

2. Boża miłość jak rzeka...

3. Boży pokój jak rzeka...

4. Boża radość jak rzeka,
Boża miłość jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą.

Chcę przestąpić Jego próg

Chcę przestąpić Jego próg 
Z dziękczynieniem w sercu mym. 
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go. 
Bo kolejny nadszedł dzień,
Który dał dla mnie Bóg.
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
Pan radością mą, Pan radością mą, 
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Nasze plany i nadzieje...

   Nasze plany i nadzieje,
   coś niweczy raz po raz,
   tylko Boże Miłosierdzie,
   nie zawodzi nigdy nas.
 ***** Ref. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej i w opiece duszę moją miej.

    Ufność w Miłosierdzie Boże
    zapewnienie daje nam,
    że w godzinę naszej śmierci
    przyjdzie po nas Jezus sam.
 
***** Ref. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej i w opiece duszę moją miej.

    W trudnych chwilach twego życia
    nie rozpaczaj, nie roń łez,
    u fność w Boże Miłosierdzie
    troskom twym położy kres.
 
***** Ref. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej i w opiece duszę moją miej.

   Pragnę oddać się dziś Tobie
   całym życiem służyć Ci.
   Pragnę Boże Miłosierdzie 
   głosić ludziom w smutne dni.
 
***** Ref. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej  i w opiece duszę moją miej.

Witaj Królowo

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!  Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

Komentarze   

 
0 #4 Michał 2013-06-30 19:43
Chce pieśń słyszeć
Cytować
 
 
0 #3 Maria 2013-04-09 18:42
Wierzę w ciebie Boże zywy w trójcy jedyny prawdziwy ,wierzę coś objawił Boże Twe słowo mylić nie może.
Cytować
 
 
0 #2 wiki 2013-01-22 16:38
ale super:-);-):D;- ):sad::sad::o8) :P:-*:cry:
Cytować
 
 
0 #1 sa 2011-10-04 20:15
:P Troszeczk
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości