Modlitwy po spowiedzi
Życie Kościoła - Sakrament pokuty


MODLITWY PO SPOWIEDZI
POSTANOWIENIE POPRAWY

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty, dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu. Amen.

Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, za łaskę pojednania z Tobą. Daj mi jeszcze odwagę i moc, bym umiał przeprosić, naprawić i zadośćuczynić moim bliskim to wszystko, czym ich skrzywdziłem. Amen.

Dzięki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów Ty wiesz że pomimo moich upadków kocham Cię i 
chcę być z Tobą. Dziękuję Ci za łaskę sakramentalną, która mnie umacnia do walki z grzechem. 
Amen.

PSALM 8

O Panie, nasz Boże, 
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi! 
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. 
Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Cichwałę, 
na przekór Twym przeciwnikom, 
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. 
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, 
chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; 
złożyłeś wszystko pod jego stopy: 
owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, 
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza. 
O Panie, nasz Panie, 
jak przedziwne Twe imię po całej ziemi!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 120 gości