Wyprowadzi?a mnie na prost? drog?
Bo?e Mi?osierdzie - Jezu Ufam Tobie


      W dniu beatyfikacji Siostry Faustyny otrzyma?am szczególn? ?ask?, za któr? dzi?kuj? Panu Jezusowi i jego aposto?ce. Wiem, ?e tylko ona wyprowadzi?a mnie na prost? drog? ?ycia.
Od 6 lat ?y?am w ci??kim grzechu: przerwa?am ci???, czego na spowiedzi nie wyzna?am. Moje spowiedzi Komunie ?wi?te by?y ?wi?tokradzkie. Modli?am si? do Mi?osierdzia Bo?ego i wiele razy postanawia?am, ?e wyznam ten ci??ki grzech, ale podchodzi?am do konfesjona?u, zawsze brakowa?o mi odwagi, ba?am si?. Ju? my?la?am, ?e si? na ni? zdob?d?, nawet w tym wielkim dniu beatyfikacji Siostry Faustyny. Chocia? przed nim odprawia?am nowenn? do Mi?osierdzia Bo?ego.
W tym dniu, 18 kwietnia 1993 r., wsta?am wczesnym rankiem. Syn pobieg? rano do ko?cio?a, a ja czeka?am na transmisj? Mszy ?wi?tej beatyfikacyjnej z Rzymu. Kiedy syn wróci?, nawet si? nie rozebra?, tylko zaraz mi mówi, ?e ma przyjecha? jaki? ksi?dz i po po?udniu w ko?ciele b?dzie spowied? ?wi?ta.
Po uroczysto?ciach postanowi?am stanowczo w tym dniu pojedna? si? z Bogiem. Posz?am wcze?niej do ko?cio?a i modli?am si? o odwag?; a kiedy ksi?dz wszed? do konfesjona?u, bez l?ku podesz?am i po raz pierwszy wyzna?am ten ci??ki grzech i wszystkie nast?pne.
Wiem, ?e pomog?a mi w tym b?ogos?awiona Siostra Faustyna. Spowiednik da? mi rozgrzeszenie, a ja poczu?am si? tak szcz??liwa, ?e gdybym mog?a, to uca?owa?a bym mu r?ce i nogi. Wiem, ?e i on by? szcz??liwy.
B?d? si? za niego modli? przez ca?e ?ycie. Wieczorem po modlitwach do Mi?osierdzia Bo?ego, kiedy po?o?y?am si? spa?, czu?am jakby ?yw? obecno?? Jezusa, Jego mi?o?? ogarnia mnie. Prosz? si? za mnie pomodli? i ja równie? b?d? si? nieustannie modli? za grzeszników.

Or?dzie Mi?osierdzia, Kraków (16), 10 IV 1994

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 99 goĹ›ci