Modlitewnik - Koronki i Nowenny


Koronka do ?w. Józefa

(odmawia si? na zwyczajnej koronce ró?a?cowej)

Na krzy?yku:
Pozdrawiam Ci?, ?wi?ty Józefie, ?aski Bo?ej pe?en, b?ogos?awiony? Ty mi?dzy m??ami i b?ogos?awiony owoc ?ywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. ?wi?ty Józefie, Piastunie Dzieci?tka Jezus i Oblubie?cze Niepokalanej Dziewicy, módl si? za nami grzesznymi teraz i w godzin? ?mierci naszej. Amen.

Na du?ych paciorkach (zamiast Ojcze nasz):
Jezu, Maryjo, ?wi?ty Józefie, Wam oddaj? serce, cia?o i dusz? moj?.
Jezu, Maryjo, ?wi?ty Józefie, b?d?cie ze mn? przy skonaniu.
Jezu, Maryjo, ?wi?ty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam dusz? Bogu.

Na ma?ych paciorkach (zamiast Zdrowa? Maryjo):
?wi?ty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl si? za nami.

Na zako?czenie koronki:
Pod twoj? obron? uciekamy si?, ?wi?ty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bo?ego. Naszymi pro?bami racz nie gardzi? w potrzebach naszych, ale od wszelakich z?ych przygód racz nas zawsze wybawia?, Ojcze chwalebny i b?ogos?awiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.

W. Módl si? za nami, ?wi?ty Józefie.
O. Aby?my si? stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si?:
Prosimy Ci?, Panie, aby?my wsparci zas?ugami ?wi?tego Józefa, Oblubie?ca Przenaj?wi?tszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyn? i wstawiennictwem otrzymali to, czego pro?bami w?asnymi uzyska? nie mo?emy. Który ?yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W. Niech b?dzie b?ogos?awione imi? ?wi?tego Józefa.
O. Teraz i na wieki.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 37 goĹ›ci