Katechizm Ko?cio?a Katolickiego
Dokumenty Ko?cio?a - Spis tere?ci (katechizm)
 

SPIS TRE?CI

Konstytucja Apostolska "Fidei depositum"
Wst?p (1-25)

Cz??? pierwsza (26-1065)
WYZNANIE WIARY 

Dzia? pierwszy: "WIERZ?" - "WIERZYMY" (26-184)
Wprowadzenie (26)
Rozdzia? pierwszy: CZ?OWIEK JEST "OTWARTY" NA BOGA (27-49)
Rozdzia? drugi: BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZ?OWIEKOWI (50-141)
Rozdzia? trzeci: CZ?OWIEK ODPOWIADA BOGU (142-184)
Dzia? drugi: WYZNANIE WIARY CHRZE?CIJA?SKIEJ (185-1065)
Symbole wiary (185 -197)
Rozdzia? pierwszy: WIERZ? W BOGA OJCA (198-421)
Rozdzia? drugi: WIERZ? W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BO?EGO JEDNORODZONEGO (422-682)
Rozdzia? trzeci: WIERZ? W DUCHA ?WI?TEGO (683-1065)
 

Cz??? druga (1066-1690)
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZE?CIJA?SKIEGO

Dlaczego liturgia? - Co znaczy poj?cie "liturgia"? - Liturgia jako ?ród?o ?ycia - Modlitwa i liturgia - Katecheza i liturgia (1066-1075)
Dzia? pierwszy: EKONOMIA SAKRAMENTALNA (1076-1209)
Wprowadzenie (1076)
Rozdzia? pierwszy: MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KO?CIO?A (1077-1134)
Rozdzia? drugi: CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO (1135-1209)
Dzia? drugi: SIEDEM SAKRAMENTÓW KO?CIO?A (1210-1690)
Wprowadzenie (1210-1211)
Rozdzia? pierwszy: SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZE?CIJA?SKIEGO (1212-1419)
Rozdzia? drugi: SAKRAMENTY UZDROWIENIA (1420-1532)
Rozdzia? trzeci: SAKRAMENTY W S?U?BIE KOMUNII (1533-1666)
Rozdzia? czwarty: INNE CELEBRACJE LITURGICZNE (1667-1690)
 

Cz??? trzecia (1691-2557)
?YCIE W CHRYSTUSIE

Wprowadzenie (1691-1698)
Dzia? pierwszy: POWO?ANIE CZ?OWIEKA: ?YCIE W DUCHU ?WI?TYM (1699-2051)
Wprowadzenie (1699)
Rozdzia? pierwszy: GODNO?? OSOBY LUDZKIEJ (1700-1876)
Rozdzia? drugi: WSPÓLNOTA LUDZKA (1877-1948)
Rozdzia? trzeci: ZBAWIENIE BO?E: PRAWO I ?ASKA (1949-2051)
Dzia? drugi: DZIESI?? PRZYKAZA? (2052-2557) 
Wprowadzenie (2052-2082)
Rozdzia? pierwszy: "B?DZIESZ MI?OWA? PANA BOGA SWEGO CA?YM SWOIM SERCEM, CA?? SWOJ? DUSZ? I CA?YM SWOIM UMYS?EM" (2083-2195) 
Rozdzia? drugi: "B?DZIESZ MI?OWA? SWEGO BLI?NIEGO JAK SIEBIE SAMEGO" (2196-2557)
 

Cz??? czwarta (2558-2865)
MODLITWA CHRZE?CIJA?SKA

Dzia? pierwszy: MODLITWA W ?YCIU CHRZE?CIJA?SKIM (2558-2758)
Wprowadzenie (2558)
Czym jest modlitwa? (2559-2565)
Rozdzia? pierwszy: OBJAWIENIE MODLITWY. POWSZECHNE POWO?ANIE DO MODLITWY (2566-2649)
Rozdzia? drugi: TRADYCJA MODLITWY (2650-2696)
Rozdzia? trzeci: ?YCIE MODLITWY (2697-2758)
Dzia? drugi: MODLITWA PA?SKA "OJCZE NASZ" (2759-2865)
 
 
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 40 goĹ›ci