Kalendarium
Kalendarium - Spis ?wi?t w roku kalendarzowym


Kalendarz ?wi?t Ruchomych

---200720082009201020112012201320142015
T?usty czwartek15
luty
31 stycznia19
lutego
11
lutego 
3
marca
16
lutego
7
lutego
27
lutego
12
lutego
Ostatnia sobota
karnawa?u
17
lutego
2
lutego
21
lutego
 13
lutego
5
marca
18
lutego
9
lutego
1
marca
14
lutego

Ostatki
20
lutego
5
lutego
24
lutego
 16
lutego
8
marca
21
lutego
12
lutego
4
marca
17
lutego
D?ugo??
karnawa?u 
58 dni43 dni62 dni54 dni 74 dni59 dni50 dni70 dni55 dni
?roda Popielcowa21
lutego
6
lutego
25
lutego
 17
lutego
9
marca
22
lutego
13
lutego
5
marca
18
lutego
Niedziela Palmowa 1 kwietnia16
marca
5 kwietnia28
marca 
17 kwietnia1 kwietnia24
marca
13 kwietnia29
marca
Wielki Czwartek5 kwietnia20
marca
9 kwietnia 1 kwietnia21 kwietnia5 kwietnia28
marca
17 kwietnia2 kwietnia
Wielki Pi?tek6 kwietnia21
marca
10 kwietnia 2 kwietnia22 kwietnia6 kwietnia29
marca
18 kwietnia3 kwietnia
Wielka Sobota7 kwietnia22
marca
11 kwietnia 3 kwietnia23 kwietnia7 kwietnia30
marca
19 kwietnia4 kwietnia

Wielkanoc
8 kwietnia23
marca
12 kwietnia 4 kwietnia24 kwietnia8 kwietnia31
marca
20 kwietnia5 kwietnia
Poniedzia?ek
Wielkanocny
9 kwietnia24
marca
13 kwietnia 5 kwietnia25 kwietnia9 kwietnia1 kwietnia21 kwietnia6 kwietnia
Wniebo- wst?pienie
Pa?skie
17
maja
1
maja
21
maja
 13
maja
2 czerwca17
maja
9
maja
29
maja
14
maja
Zes?anie
Ducha ?wi?tego
27
maja
11
maja
31
maja
23
maja 
12 czerwca27
maja
19
maja
8 czerwca24
maja

Bo?e Cia?o
7 czerwca22
maja
11 czerwca 3 czerwca23 czerwca7 czerwca30
maja
19 czerwca4 czerwca

Wykaz ?wi?t nakazanych w roku liturgicznym

?wi?tami nakazanymi poza niedzielami s?: 

Uroczysto?? Narodzenia Pa?skiego (25 XII)
Uroczysto?c ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki (1 I)
Uroczysto?? Objawienia Pa?skiego (6 I)
Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o)
Uroczysto?? Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny (15 VIII)
Uroczysto?? Wszystkich Swi?tych (1 XI) 

Wniebowst?pienie Pa?skie przypisane jest nast?puj?cej po nim siódmej niedzieli Wielkanocy

W Okresie Zwyk?ym obchodzi si? m.in. nast?puj?ce ?wi?ta i uroczysto?ci: 

25 stycznia - ?wi?to Nawrócenia ?w. Paw?a, Aposto?a
2 lutego - ?wi?to Ofiarowania Pa?skiego
14 lutego - ?wi?to ?wi?tych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy
22 lutego - ?wi?to Katedry ?w. Piotra, Aposto?a
   poniedzia?ek po Zes?aniu Ducha ?wi?tego - ?wi?to Naj?wi?tszej Maryi Panny, Matki Ko?cio?a
   niedziela po Zes?aniu Ducha ?wi?tego - uroczysto?? Naj?wi?tszej Trójcy
   czwartek po uroczysto?ci Naj?wi?tszej Trójcy - uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa
   pi?tek po drugiej niedzieli po Zes?aniu Ducha ?wi?tego - uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa 
24 czerwca - uroczysto?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela
29 czerwca - uroczysto?? ?wi?tych Aposto?ów Piotra i Paw?a
3 lipca - ?wi?to ?w. Tomasza, Aposto?a
11 lipca - ?wi?to ?w. Benedykta, opata, patrona Europy
23 lipca - ?wi?to ?w. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
25 lipca - ?wi?to ?w. Jakuba, Aposto?a
6 sierpnia - ?wi?to Przemienienia Pa?skiego
9 sierpnia - ?wi?to ?w. Teresy Benedykty od Krzy?a, dziewicy i m?czennicy, patronki Europy
10 sierpnia - ?wi?to ?w. Wawrzy?ca, diakona i m?czennika
15 sierpnia - uroczysto?? Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny
24 sierpnia - ?wi?to ?w. Bart?omieja, Aposto?a
26 sierpnia - uroczysto?? Naj?wi?tszej Maryi Panny Cz?stochowskiej
8 wrze?nia - ?wi?to Narodzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny
14 wrze?nia - ?wi?to Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego
18 wrze?nia - ?wi?to ?w. Stanis?awa Kostki, zakonnika, patrona Polski
21 wrze?nia - ?wi?to ?w. Mateusza, Aposto?a i Ewangelisty
29 wrze?nia - ?wi?to ?wi?tych Archanio?ów Micha?a, Gabriela i Rafa?a
18 pa?dziernika - ?wi?to ?w. ?ukasza, Ewangelisty
28 pa?dziernika - ?wi?to ?wi?tych Aposto?ów Szymona i Judy Tadeusza
ostatnia niedziela pa?dziernika - uroczysto?? rocznicy po?wi?cenia w?asnego ko?cio?a
1 listopada - uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych
2 listopada - wspomnienie wszystkich wiernych zmar?ych
9 listopada - ?wi?to rocznicy po?wi?cenia Bazyliki Latera?skiej
30 listopada - ?wi?to ?w. Andrzeja, Aposto?a

Wspomnienie
?wi?tych i b?ogos?awionych w roku kalendarzowym

1 stycznia - ?wi?ta Bo?a Rodzicielka Maryja
2 stycznia - ?w. Bazyli Wielki, biskup i doktor Ko?cio?a
2 stycznia - ?w. Grzegorz z Nazjanzu, biskup i doktor Ko?cio?a
3 stycznia - ?w. Genowefa, dziewica
3 stycznia - Naj?wi?tsze Imi? Jezus
4 stycznia - b?. Aniela z Foligno, zakonnica
5 stycznia - ?w. Edward Wyznawca, król
5 stycznia - ?w. Szymon S?upnik
6 stycznia - Objawienie Pa?skie - Trzej Królowie
7 stycznia - ?w. Rajmund z Penyafort, prezbiter
7 stycznia - ?w. Lucjan, prezbiter i m?czennik
8 stycznia - ?w. Seweryn
9 stycznia - ?w. Adrian, opat
9 stycznia - ?w. Julian, m?czennik
10 stycznia - ?w. Grzegorz z Nyssy, biskup i doktor Ko?cio?a
10 stycznia - katedra w Drohiczynie
11 stycznia - ?w. Honorata, dziewica
12 stycznia - ?w. Arkadiusz, m?czennik
13 stycznia - ?w. Hilary, biskup i doktor Ko?cio?a
13 stycznia - b?. Weronika Nagroni, mniszka
14 stycznia - ?w. Feliks z Noli, prezbiter
15 stycznia - ?w. Pawe? z Teb, pustelnik
16 stycznia - ?w. Marceli I, papie? i m?czennik
17 stycznia - ?w. Antoni, opat
18 stycznia - ?w. Ma?gorzata W?gierska, dziewica
18 stycznia - b?. Regina Protmann, dziewica
19 stycznia - ?w. Józef Sebastian Pelczar, biskup
19 stycznia - ?w. Henryk, biskup i m?czennik
19 stycznia - ?w. Mariusz, m?czennik
20 stycznia - ?w. Fabian, papie? i m?czennik
20 stycznia - ?w. Sebastian, m?czennik
21 stycznia - ?w. Agnieszka, dziewica i m?czennica
22 stycznia - ?w. Wincenty, diakon i m?czennik
22 stycznia - ?w. Wincenty Pallotti, prezbiter
23 stycznia - b?ogos?awieni Wincenty Lewoniuk i Towarzysze, m?czennicy z Pratulina
24 stycznia - ?w. Franciszek Salezy, biskup i doktor Ko?cio?a
25 stycznia - Nawrócenie ?w. Paw?a, Aposto?a
26 stycznia - ?wi?ci biskupi Tymoteusz i Tytus
27 stycznia - b?. Jerzy Matulewicz, biskup
28 stycznia - ?w. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Ko?cio?a
29 stycznia - ?w. Aniela Merici, dziewica
29 stycznia - b?. Boles?awa Lament, dziewica
30 stycznia - ?w. Hiacynta, dziewica
30 stycznia - ?w. Teofil, m?czennik
31 stycznia - ?w. Jan Bosko, prezbiter1 lutego - ?w. Brygida z Kildare, dziewica
2 lutego - Ofiarowanie Pa?skie
3 lutego - ?w. B?a?ej, biskup i m?czennik
3 lutego - ?w. Oskar, biskup
4 lutego - ?w. Andrzej, biskup
4 lutego - ?w. Joanna de Valois
4 lutego - ?w. Weronika
5 lutego - ?w. Agata, dziewica i m?czennica
6 lutego - ?wi?ci m?czennicy Pawe? Mika i Towarzysze
6 lutego - ?w. Dorota, dziewica i m?czennica
7 lutego - ?w. Ryszard, król
7 lutego - ?w. Teodor, ?o?nierz, m?czennik
8 lutego - ?w. Hieronim Emiliani
8 lutego - ?w. Józefina Bakhita, dziewica
9 lutego - ?w. Apolonia, dziewica i m?czennica
10 lutego - ?w. Scholastyka, dziewica
11 lutego - Naj?wi?tsza Maryja Panna z Lourdes
11 lutego - ?w. Grzegorz II, papie?
12 lutego - ?w. Benedykt z Amiani, opat
13 lutego - b?. Jordan z Saksonii, zakonnik, prezbiter
14 lutego - ?wi?ci Cyryl, mnich, i Metody, biskup, patroni Europy
14 lutego - ?w. Walenty, biskup i m?czennik
15 lutego - ?w. Klaudiusz de la Colombiere, prezbiter
16 lutego - ?w. Daniel, m?czennik
16 lutego - ?w. Juliana, dziewica i m?czennica
17 lutego - Siedmiu ?wi?tych Za?o?ycieli Zakonu Serwitów Naj?wi?tszej Maryi Panny
18 lutego - b?. Jan z Fiesoli (Fra Angelico), prezbiter
19 lutego - ?w. Konrad z Piacenzy, pustelnik
20 lutego - ?w. Zenobiusz, prezbiter i m?czennik
21 lutego - ?w. Piotr Damian, biskup i doktor Ko?cio?a
22 lutego - katedry ?wi?tego Piotra, Aposto?a
23 lutego - ?w. Polikarp, biskup i m?czennik
23 lutego - ?w. Izabela Francuska, dziewica
23 lutego - b?. Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i m?czennik
24 lutego - ?w. Marek Marconi, zakonnik
25 lutego - ?w. Cezary z Nazjanzu, pustelnik
26 lutego - ?w. Aleksander, biskup
27 lutego - ?w. Gabriel od Matki Bo?ej Bolesnej, zakonnik
28 lutego - ?w. Hilary I, papie?
29 lutego - ?w. Roman Jurajski, opat1 marca - ?w. Feliks III, papie?
2 marca - b?. Karol, m?czennik
3 marca - ?w. Kunegunda, zakonnica
4 marca - ?w. Kazimierz Królewicz
5 marca - ?w. Jan Józef od Krzy?a, zakonnik
6 marca - ?w. Agnieszki z Pragi, ksieni
6 marca - ?w. Ró?y z Viterbo, dziewicy i zakonnicy
7 marca - ?wi?tych m?czennic Perpetuy i Felicyty
8 marca - ?w. Jan Bo?y, zakonnik
8 marca - bazylika katedralna w Pelplinie
9 marca - ?w. Franciszka Rzymianka
9 marca - ?w. Dominik Savio, zakonnik
9 marca - ?w. Katarzyna Mammolini, dziewica
10 marca - ?w. Symplicjusz I, papie?
11 marca - ?w. Konstantyn, prezbiter
12 marca - ?w. Maksymilian, m?czennik
12 marca - ?w. Alojzy Orione, prezbiter
13 marca - ?w. Krystyna, m?czennica
13 marca - ?w. Patrycja z Nikomedii, m?czennica
14 marca - ?w. Matylda
15 marca - ?w. Klemens Maria Hofbauer, prezbiter
15 marca - ?w. Ludwika de Marillac, zakonnica
16 marca - ?w. Gabriel Lalemant, zakonnik i m?czennik
17 marca - ?w. Patryk, biskup
17 marca - ?w. Gertruda, ksieni
18 marca - ?w. Cyryl Jerozolimski, biskup i doktor Ko?cio?a
18 marca - ?w. Edward, m?czennik
19 marca - ?w. Józef, Oblubieniec Naj?wi?tszej Maryi Panny
20 marca - ?w. Aleksandra, m?czennica
20 marca - ?w. Maurycy Csak, m?czennik
21 marca - ?w. Miko?aj z Flue, pustelnik
22 marca - ?w. Zachariasz, papie?
23 marca - ?w. Turybiusz z Mongrovejo, biskup
24 marca - ?w. Katarzyna Szwedzka, zakonnica
25 marca - Zwiastowanie Pa?skie
26 marca - ?w. Dobry ?otr (Dyzma)
26 marca - ?w. Ludger, biskup
27 marca - ?w. Ernest, opat i m?czennik
28 marca - b?. Joanna Maria de Maille, wdowa
29 marca - ?w. Stefan IX, papie?
30 marca - b?. Amadeusz IX Sabaudzki, ksi???
31 marca - ?w. Beniamin, diakon i m?czennik1 kwietnia - ?w. Hugon, biskup
2 kwietnia - ?w. Franciszek z Pauli, pustelnik
3 kwietnia - ?w. Ryszard de Wyche, biskup
4 kwietnia - ?w. Izydor z Sewilli, biskup i doktor Ko?cio?a
5 kwietnia - ?w. Wincenty Ferreriusz, prezbiter
5 kwietnia - b?. Julianna z Mont Cornillon, pustelnica
6 kwietnia - ?w. Prudencjusz, biskup
7 kwietnia - ?w. Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter
8 kwietnia - ?w. Dionizy, biskup i m?czennik
9 kwietnia - ?w. Maria, ?ona Kleofasa
10 kwietnia - ?w. Fulbert, biskup
11 kwietnia - ?w. Gemma Galgani, dziewica
12 kwietnia - ?w. Zenon z Werony, biskup
12 kwietnia - ?w. Juliusz I, papie?
13 kwietnia - ?w. Marcin I, papie? i m?czennik
14 kwietnia - ?w. Walerian, m?czennik
15 kwietnia - ?wi?te Anastazja i Bazylissa, m?czennice
16 kwietnia - ?w. Maria Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica
16 kwietnia - ?w. Benedykt Józef Labre, wyznawca
17 kwietnia - ?w. Robert, opat
18 kwietnia - ?w. Ryszard Pampuri, zakonnik
19 kwietnia - ?w. Leon IX, papie?
20 kwietnia - ?w. Agnieszka z Montepulciano, dziewica i zakonnica
21 kwietnia - ?w. Anzelm, biskup i doktor Ko?cio?a
22 kwietnia - ?w. Agapit I, papie?
23 kwietnia - ?w. Wojciech, biskup i m?czennik, g?ówny patron Polski
23 kwietnia - b?. Idzi z Asy?u, mnich
24 kwietnia - ?w. Jerzy, m?czennik
24 kwietnia - ?w. Fidelis z Sigmaringen, prezbiter i m?czennik
25 kwietnia - ?w. Marek, Ewangelista
26 kwietnia - ?w. Klet, papie?
27 kwietnia - ?w. Zyta, dziewica
28 kwietnia - ?w. Piotr Chanel, prezbiter i m?czennik
28 kwietnia - ?w. Ludwik Maria Grignon de Montfort, prezbiter
29 kwietnia - ?w. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Ko?cio?a, patronka Europy
30 kwietnia - ?w. Pius V, papie?
30 kwietnia - ?w. Józef Benedykt Cottolengo, prezbiter
30 kwietnia - b?. Maria od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnica1 maja - ?w. Józef, Rzemie?lnik
1 maja - ?w. August Schoeffler, m?czennik
2 maja - ?w. Atanazy Wielki, biskup i doktor Ko?cio?a
2 maja - ?w. Zygmunt, król i m?czennik
3 maja - Naj?wi?tsza Maryja Panna Królowa Polski, g?ówna Patronka Polski
4 maja - ?w. Florian, ?o?nierz, m?czennik
5 maja - b?. Stanis?aw Kazimierczyk, prezbiter
5 maja - katedra w Przemy?lu
6 maja - ?wi?ci Filip i Jakub M?odszy, Aposto?owie
7 maja - b?. Gizela, ksieni
8 maja - ?w. Stanis?aw ze Szczepanowa, biskup i m?czennik, g?ówny Patron Polski
9 maja - ?w. Pachomiusz Starszy, pustelnik
10 maja - b?. Beatricze d'Este, mniszka
11 maja - ?w. Mamert, biskup
12 maja - ?wi?ci m?czennicy Nereusz i Achilles
12 maja - ?w. Pankracy, m?czennik
13 maja - Naj?wi?tsza Maryja Panna Fatimska
13 maja - ?w. Serwacy, biskup
14 maja - ?w. Maciej Aposto?
15 maja - ?w. Zofia, wdowa, m?czennica
15 maja - ?w. Izydor Oracz
16 maja - ?w. Andrzej Bobola, prezbiter i m?czennik, patron Polski
16 maja - ?w. Szymon Stock, zakonnik
16 maja - katedra w Gliwicach
17 maja - ?w. Paschalis Baylon, zakonnik
17 maja - katedra w Elbl?gu
18 maja - ?w. Jan I, papie? i m?czennik
18 maja - ?w. Eryk IX Jedvardsson, król
19 maja - ?w. Urban I, papie?
19 maja - ?w. Iwo Helory, prezbiter
20 maja - ?w. Bernardyn ze Sieny, prezbiter
21 maja - ?w. Jan Nepomucen, prezbiter i m?czennik
21 maja - ?wi?ci Krzysztof Magallanes, prezbiter, i Towarzysze, m?czennicy
22 maja - ?w. Rita z Cascia, zakonnica
23 maja - ?w. Leoncjusz z Rostowa, biskup
24 maja - Naj?wi?tsza Maryja Panna Wspomo?ycielka Wiernych
24 maja - ?wi?ci Donacjan i Rogacjan, m?czennicy
25 maja - ?w. Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Ko?cio?a
25 maja - ?w. Grzegorz VII, papie?
25 maja - ?w. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica
26 maja - ?w. Filip Nereusz, prezbiter
27 maja - ?w. Augustyn z Canterbury, biskup
28 maja - ?w. German z Pary?a, biskup
29 maja - ?w. Urszula Ledóchowska, zakonnica
30 maja - ?w. Zdzis?awa Czeska
30 maja - ?w. Jan Sarkander, prezbiter i m?czennik
30 maja - ?w. Joanna d'Arc, dziewica
31 maja - Nawiedzenie Naj?wi?tszej Maryi Panny
31 maja - b?. Kamila Baptysta Verano, dziewica i zakonnica1 czerwca - ?w. Justyn, m?czennik
2 czerwca - ?wi?ci m?czennicy Marcelin i Piotr
2 czerwca - b?ogos?awieni m?czennicy Sadok i Towarzysze
2 czerwca - katedra w Rzeszowie
3 czerwca - ?wi?ci Karol Lwanga i Towarzysze, m?czennicy
3 czerwca - ?w. Klotylda
4 czerwca - ?w. Franciszek Caracciolo, prezbiter
5 czerwca - ?w. Bonifacy, biskup i m?czennik
6 czerwca - ?w. Norbert, biskup
6 czerwca - b?. Maria Kar?owska, zakonnica
7 czerwca - ?w. Robert, opat
8 czerwca - ?w. Jadwiga Królowa
9 czerwca - ?w. Efrem, diakon i doktor Ko?cio?a
10 czerwca - b?. Bogumi?, biskup
11 czerwca - ?w. Barnaba, Aposto?
11 czerwca - ko?ció? katedralny w Radomiu
12 czerwca - b?ogos?awionych 108 m?czenników z czasów II wojny ?wiatowej
12 czerwca - ?w. Onufry Wielki, pustelnik
13 czerwca - ?w. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Ko?cio?a
14 czerwca - b?. Micha? Kozal, biskup i m?czennik
14 czerwca - ?w. Metody Wyznawca, patriarcha
15 czerwca - b?. Jolanta, ksi??na, zakonnica
15 czerwca - ?w. Wit, m?czennik
15 czerwca - ?w. Bernard, zakonnik
16 czerwca - ?w. Lutgarda, dziewica
17 czerwca - ?w. Albert Chmielowski, zakonnik
17 czerwca - ?w. Alina z Forest, m?czennica
18 czerwca - ?w. El?bieta z Schonau, dziewica i zakonnica
19 czerwca - ?w. Romuald z Camaldoli, opat
19 czerwca - ?wi?ci m?czennicy Gerwazy i Protazy
20 czerwca - b?. Benigna, dziewica i m?czennica
21 czerwca - ?w. Alojzy Gonzaga, zakonnik
22 czerwca - ?wi?ci Jan Fisher, biskup, i Tomasz More, m?czennicy
22 czerwca - ?w. Paulin z Noli, biskup
23 czerwca - ?w. Józef Cafasso, prezbiter
24 czerwca - Narodzenie ?w. Jana Chrzciciela
25 czerwca - b?. Dorota z M?towów, wdowa
26 czerwca - ?wi?ci m?czennicy Jan i Pawe?
27 czerwca - ?w. Cyryl Aleksandryjski, biskup i doktor Ko?cio?a
28 czerwca - ?w. Ireneusz, biskup i m?czennik
29 czerwca - ?wi?ci Aposto?owie Piotr i Pawe?
30 czerwca - ?w. W?adys?aw, król1 lipca - ?w. Otton z Bambergii, biskup
2 lipca - ?w. Bernardyn Realino, prezbiter
3 lipca - ?w. Tomasz Aposto?
4 lipca - ?w. El?bieta Portugalska, królowa
5 lipca - ?w. Antoni Maria Zaccaria, prezbiter i zakonnik
5 lipca - ?w. Maria Goretti, dziewica i m?czennica
5 lipca - ?w. Atanazy z góry Athos, opat
6 lipca - b?. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica i zakonnica
7 lipca - b?. Benedykt XI, papie?
8 lipca - ?w. Jan z Dukli, prezbiter
8 lipca - ?w. Edgar Spokojny, król
9 lipca - ?wi?ci m?czennicy Augustyn Zhao Rong, prezbiter, i Towarzysze
9 lipca - ?w. Weronika Giuliani, dziewica
10 lipca - ?w. Antoni Peczerski, opat
11 lipca - ?w. Benedykt z Nursji, opat, patron Europy
12 lipca - ?w. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i m?czennik
13 lipca - ?wi?ci Andrzej ?wierad i Benedykt, pustelnicy
14 lipca - ?w. Kamil de Lellis, prezbiter i zakonnik
14 lipca - ?w. Henryk
14 lipca - b?. Jakub de Voragine, biskup
15 lipca - ?w. Bonawentura, biskup i doktor Ko?cio?a
16 lipca - NMP z góry Karmel - szkaplerz karmelita?ski
17 lipca - ?w. Aleksy, wyznawca
18 lipca - b?. Szymon z Lipnicy, prezbiter
19 lipca - ?w. Makryna M?odsza
20 lipca - b?. Czes?aw, prezbiter
21 lipca - ?w. Wawrzyniec z Brindisi, prezbiter i doktor Ko?cio?a
21 lipca - ?w. Apolinary, biskup i m?czennik
22 lipca - ?w. Maria Magdalena
23 lipca - ?w. Brygida, zakonnica, patronka Europy
24 lipca - ?w. Kinga, dziewica
25 lipca - ?w. Jakub Starszy, Aposto?
25 lipca - ?w. Krzysztof, m?czennik
26 lipca - ?wi?ci Joachim i Anna, rodzice Naj?wi?tszej Maryi Panny
27 lipca - ?w. Innocenty I, papie?
28 lipca - ?w. Wiktor I, papie?
29 lipca - ?w. Marta
30 lipca - ?w. Piotr Chryzolog, biskup i doktor Ko?cio?a
31 lipca - ?w. Ignacy z Loyoli, prezbiter1 sierpnia - ?w. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Ko?cio?a
2 sierpnia - ?w. Euzebiusz z Vercelli, biskup
2 sierpnia - ?w. Piotr Julian Eymard, prezbiter
2 sierpnia - odpust Porcjunkuli
3 sierpnia - ?w. Lidia
4 sierpnia - ?w. Jan Maria Vianney, prezbiter
5 sierpnia - ?w. Oswald, król
5 sierpnia - Naj?wi?tsza Maryja Panna ?nie?na
6 sierpnia - Przemienienie Pa?skie
6 sierpnia - ?w. Oktawian, biskup
7 sierpnia - ?w. Sykstus II, papie? i m?czennik
7 sierpnia - ?w. Kajetan, prezbiter
7 sierpnia - b?. Edmund Bojanowski
8 sierpnia - ?w. Dominik Guzman, prezbiter
9 sierpnia - ?w. Teresa Benedykta od Krzy?a (Edyta Stein), dziewica i m?czennica, patronka Europy
10 sierpnia - ?w. Wawrzyniec, diakon i m?czennik
11 sierpnia - ?w. Klara, dziewica
12 sierpnia - ?w. Joanna Franciszka de Chantal, zakonnica
12 sierpnia - b?. Innocenty XI, papie?
13 sierpnia - ?wi?ci m?czennicy Poncjan, papie?, i Hipolit, prezbiter
13 sierpnia - ?w. Maksym, wyznawca
13 sierpnia - Naj?wi?tsza Maryja Panna Kalwaryjska
14 sierpnia - ?w. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i m?czennik
14 sierpnia - archikatedra w Gda?sku-Oliwie
15 sierpnia - Wniebowzi?cie Naj?wi?tszej Maryi Panny
15 sierpnia - Naj?wi?tsza Maryja Panna z Rokitna
15 sierpnia - Matka Bo?a Zwyci?ska
16 sierpnia - ?w. Stefan W?gierski, król
16 sierpnia - ?w. Roch
17 sierpnia - ?w. Jacek, prezbiter
18 sierpnia - b?. Sancja Szymkowiak, zakonnica
18 sierpnia - ?w. Helena, cesarzowa
19 sierpnia - ?w. Jan Eudes, prezbiter
19 sierpnia - ko?ció? katedralny w E?ku
20 sierpnia - ?w. Bernard, opat i doktor Ko?cio?a
21 sierpnia - ?w. Pius X, papie?
22 sierpnia - Naj?wi?tsza Maryja Panna Królowa
23 sierpnia - ?w. Ró?a z Limy, dziewica
24 sierpnia - ?w. Bart?omiej, Aposto?
25 sierpnia - ?w. Ludwik IX, król
25 sierpnia - ?w. Józef Kalasanty, prezbiter
26 sierpnia - Naj?wi?tsza Maryja Panna Cz?stochowska
27 sierpnia - ?w. Monika
28 sierpnia - ?w. Augustyn, biskup i doktor Ko?cio?a
29 sierpnia - m?cze?stwo ?w. Jana Chrzciciela
30 sierpnia - ?w. Ma?gorzata Ward, m?czennica
31 sierpnia - ?w. Józef z Arymatei
31 sierpnia - ?w. Nikodem1 wrze?nia - b?. Bronis?awa, dziewica
2 wrze?nia - ?w. Wilhelm, biskup
3 wrze?nia - ?w. Grzegorz Wielki, papie? i doktor Ko?cio?a
4 wrze?nia - b?ogos?awione m?czennice z Nowogródka - Maria Stella i Towarzyszki
4 wrze?nia - ?w. Rozalia, dziewica
4 wrze?nia - ko?ció? katedralny w ?om?y
5 wrze?nia - ?w. Wiktoryn, m?czennik
6 wrze?nia - ?w. Magnus z Fussen
7 wrze?nia - ?w. Melchior Grodziecki, prezbiter i m?czennik
8 wrze?nia - Narodzenie Naj?wi?tszej Maryi Panny
8 wrze?nia - Naj?wi?tsza Maryja Panna Gietrzwa?dzka
8 wrze?nia - b?. Serafina de Montefeltro
9 wrze?nia - ?w. Piotr Klawer, prezbiter
9 wrze?nia - b?. Aniela Salawa, dziewica
9 wrze?nia - ko?ció? katedralny w Gorzowie
10 wrze?nia - ?w. Pulcheria, cesarzowa
11 wrze?nia - ?wi?ci m?czennicy Prot i Hiacynt
12 wrze?nia - Naj?wi?tsze Imi? Maryi
12 wrze?nia - Naj?wi?tsza Maryja Panna Piekarska
12 wrze?nia - ?w. Gwidon z Anderlecht
13 wrze?nia - ?w. Jan Chryzostom, biskup i doktor Ko?cio?a
14 wrze?nia - Podwy?szenie Krzy?a ?wi?tego
14 wrze?nia - ?w. Albert, biskup
15 wrze?nia - Matka Bo?a Bolesna
15 wrze?nia - ?w. Katarzyna Genue?ska
16 wrze?nia - ?wi?ci m?czennicy Korneliusz, papie?, i Cyprian, biskup
17 wrze?nia - ?w. Robert Bellarmin, biskup i doktor Ko?cio?a
17 wrze?nia - b?. Zygmunt Szcz?sny Feli?ski, biskup
18 wrze?nia - ?w. Stanis?aw Kostka, zakonnik, patron Polski
19 wrze?nia - ?w. January, biskup i m?czennik
20 wrze?nia - ?wi?ci m?czennicy Andrzej Kim Taegon, prezbiter, Pawe? Chong Hasang i Towarzysze
20 wrze?nia - ko?ció? katedralny w Legnicy
21 wrze?nia - ?w. Mateusz, Aposto? i Ewangelista
22 wrze?nia - ?w. Maurycy, m?czennik
22 wrze?nia - ko?ció? katedralny w Siedlcach
23 wrze?nia - ?w. o. Pio z Pietrelciny, prezbiter
23 wrze?nia - b?. Bernardyna Maria Jab?o?ska, zakonnica
24 wrze?nia - ?w. Gerard, biskup i m?czennik
24 wrze?nia - b?. Kolumba Gabriel, zakonnica
25 wrze?nia - b?. W?adys?aw z Gielniowa, prezbiter
26 wrze?nia - ?wi?ci m?czennicy Kosma i Damian
26 wrze?nia - ?wi?ci m?czennicy Wawrzyniec Ruiz i Towarzysze
26 wrze?nia - Naj?wi?tsza Maryja Panna Le?nia?ska
26 wrze?nia - bazylika katedralna w Kielcach
27 wrze?nia - ?w. Wincenty a Paulo, prezbiter
28 wrze?nia - ?w. Wac?aw, m?czennik
29 wrze?nia - ?wi?ci Archanio?owie Micha?, Rafa? i Gabriel
30 wrze?nia - ?w. Hieronim, prezbiter i doktor Ko?cio?a1 pa?dziernika - ?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus, dziewica i doktor Ko?cio?a
2 pa?dziernika - ?wi?tych Anio?ów Stró?ów
3 pa?dziernika - ?w. Jan z Dukli, prezbiter
4 pa?dziernika - ?w. Franciszek z Asy?u
5 pa?dziernika - ?w. Faustyna Kowalska, dziewica
6 pa?dziernika - ?w. Brunon Kartuz, opat
7 pa?dziernika - Naj?wi?tsza Maryja Panna Ró?a?cowa
8 pa?dziernika - ?w. Ludwik Bertrand, prezbiter
9 pa?dziernika - b?. Wincenty Kad?ubek, biskup
10 pa?dziernika - ?wi?ci m?czennicy Dionizy, biskup, i Towarzysze
10 pa?dziernika - ?w. Jan Leonardi, prezbiter
10 pa?dziernika - b?. Maria Angela Truszkowska, dziewica
11 pa?dziernika - ?w. Aleksander Sauli, biskup
12 pa?dziernika - b?. Jan Beyzym, prezbiter
12 pa?dziernika - bazylika metropolitalna w Poznaniu
13 pa?dziernika - b?. Honorat Ko?mi?ski, prezbiter
14 pa?dziernika - ?w. Kalikst I, papie? i m?czennik
14 pa?dziernika - ?w. Ma?gorzata Maria Alacoque, dziewica
14 pa?dziernika - b?. Radzim Gaudenty, biskup
14 pa?dziernika - ko?ció? katedralny w ?owiczu
15 pa?dziernika - ?w. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Ko?cio?a
15 pa?dziernika - ko?ció? archikatedralny w ?odzi
16 pa?dziernika - ?w. Jadwiga ?l?ska
17 pa?dziernika - ?w. Ignacy Antioche?ski, biskup i m?czennik
18 pa?dziernika - ?w. ?ukasz, Ewangelista
19 pa?dziernika - ?wi?ci m?czennicy Jan de Brebeuf, Izaak Jogues, prezbiterzy, oraz Towarzysze
19 pa?dziernika - ?w. Pawe? od Krzy?a, prezbiter
20 pa?dziernika - ?w. Jan Kanty, prezbiter
21 pa?dziernika - b?. Jakub Strzemi?, biskup
22 pa?dziernika - ?w. Donat, biskup
23 pa?dziernika - ?w. Jan Kapistran, prezbiter
24 pa?dziernika - ?w. Antoni Maria Claret, biskup
24 pa?dziernika - b?. Jan Balicki, prezbiter
25 pa?dziernika - ?wi?ci m?czennicy Chryzant i Daria
26 pa?dziernika - ?wi?ci m?czennicy Lucjan i Marcjan
27 pa?dziernika - ?w. Sabina, m?czennica
28 pa?dziernika - ?wi?ci Aposto?owie Szymon i Juda Tadeusz
29 pa?dziernika - ?w. Felicjan, m?czennik
29 pa?dziernika - bazylika metropolitalna w Cz?stochowie
30 pa?dziernika - b?. Benwenuta Bojani
31 pa?dziernika - ?w. Alfons Rodriguez1 listopada - Wszyscy ?wi?ci
2 listopada - Wspomnienie wszystkich wiernych zmar?ych
3 listopada - ?w. Marcin de Porres, zakonnik
4 listopada - ?w. Karol Boromeusz, biskup
5 listopada - ?wi?ci El?bieta i Zachariasz, rodzice ?w. Jana Chrzciciela
6 listopada - ?w. Kalinik, m?czennik
7 listopada - ?w. Willibrord, biskup
8 listopada - ?w. Godfryd z Amiens, biskup
8 listopada - bazylika katedralna w P?ocku
9 listopada - rocznica po?wi?cenia bazyliki latera?skiej
9 listopada - b?. El?bieta od Trójcy Przenaj?wi?tszej
10 listopada - ?w. Leon Wielki, papie? i doktor Ko?cio?a
11 listopada - ?w. Marcin z Tours, biskup
12 listopada - ?w. Jozafat Kuncewicz, biskup i m?czennik
13 listopada - ?wi?ci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi m?czennicy Polski
14 listopada - ?w. Miko?aj Taveli?, m?czennik
15 listopada - ?w. Albert Wielki, biskup i doktor Ko?cio?a
15 listopada - ?w. Leopold III
16 listopada - ?w. Ma?gorzata Szkocka
16 listopada - ?w. Gertruda, dziewica
16 listopada - rzymskie bazyliki ?wi?tych Aposto?ów Piotra i Paw?a
16 listopada - NMP Ostrobramska, Matka Mi?osierdzia
17 listopada - ?w. El?bieta W?gierska
17 listopada - ?w. Grzegorz Cudotwórca, biskup
17 listopada - ?w. Grzegorz z Tours, biskup
18 listopada - b?. Karolina Kózkówna, dziewica i m?czennica
18 listopada - ko?ció? katedralny w Zamo?ciu
19 listopada - b?. Salomea, dziewica
20 listopada - ?w. Rafa? Kalinowski, prezbiter
21 listopada - ofiarowanie Naj?wi?tszej Maryi Panny
22 listopada - ?w. Cecylia, dziewica i m?czennica
23 listopada - ?w. Klemens I, papie? i m?czennik
23 listopada - ?w. Kolumban, opat
24 listopada - ?wi?ci m?czennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
25 listopada - b?. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica
25 listopada - ?w. Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i m?czennica
26 listopada - ?w. Leonard z Porto Maurizio, prezbiter
27 listopada - ?w. Wirgiliusz, biskup
28 listopada - ?w. Stefan M?odszy, m?czennik
29 listopada - b?. Maria Klementyna Anuarita Nengapeta
30 listopada - ?w. Andrzej Aposto?1 grudnia - ?w. Edmund Campion, prezbiter i m?czennik
2 grudnia - b?. Rafa? Chyli?ski, prezbiter
3 grudnia - ?w. Franciszek Ksawery, prezbiter
4 grudnia - ?w. Jan Damasce?ski, prezbiter i doktor Ko?cio?a
4 grudnia - ?w. Barbara, dziewica i m?czennica
5 grudnia - ?w. Saba Jerozolimski, prezbiter
6 grudnia - ?w. Miko?aj, biskup
7 grudnia - ?w. Ambro?y, biskup i doktor Ko?cio?a
8 grudnia - Niepokalane Pocz?cie Naj?wi?tszej Maryi Panny
8 grudnia - ?w. Romaryk, opat
9 grudnia - ?w. Leokadia, dziewica i m?czennica
9 grudnia - ?w. Juan Diego
10 grudnia - ?w. Grzegorz III, papie?
11 grudnia - ?w. Damazy I, papie?
12 grudnia - ?w. Finian, opat
12 grudnia - Naj?wi?tsza Maryja Panna z Guadalupe
13 grudnia - ?w. ?ucja, dziewica i m?czennica
14 grudnia - ?w. Jan od Krzy?a, prezbiter i doktor Ko?cio?a
15 grudnia - b?. Jan Karol Steeb, prezbiter
16 grudnia - ?w. Adelajda, cesarzowa
17 grudnia - ?w. ?azarz, biskup
18 grudnia - ?wi?ci m?czennicy Pawe? Mi, Piotr Doung-Lac i Piotr Truat
19 grudnia - ?w. Anastazy I, papie?
20 grudnia - ?wi?ci Makary i Eugeniusz, prezbiterzy
21 grudnia - ?w. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Ko?cio?a
22 grudnia - ?w. Franciszka Ksawera Cabrini, dziewica i zakonnica
23 grudnia - ?w. Wiktoria, dziewica i m?czennica
24 grudnia - ?wi?ci Adam i Ewa, pierwsi rodzice
25 grudnia - ?w. Anastazja
26 grudnia - ?w. Szczepan, diakon i pierwszy m?czennik
27 grudnia - ?w. Jan, Aposto? i Ewangelista
28 grudnia - ?wi?ci M?odziankowie, M?czennicy
29 grudnia - ?w. Tomasz Becket, biskup i m?czennik
30 grudnia - ?w. Egwin, biskup
31 grudnia - ?w. Katarzyna Laboure, dziewica i zakonnica
31 grudnia - ?w. Sylwester I, papie?  

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 34 goĹ›ci