Dwana?cie stopni pychy wg. ?w. Bernarda z Clairvaux


Proces schodzenia po stopniach pychy opisa? szczegó?owo w XII w. ?w. Bernard z Clairvaux w traktacie "O stopniach pokory i pychy". Mówi tam o tym jak pewni ludzie "schodz?" po stopniach pychy osi?gaj?c wreszcie stan "?mierci duszy". Cz?owiek "umar?y na duszy" - "?ywy trup" zaczyna si? "rozk?ada?" trac?c powoli, ale nieub?agalnie to, co mo?na nazwa? resztk? jego cz?owiecze?stwa, staj?c si? coraz bardziej "trupem" i to tak dalece, stwierdza wielki Doktor Ko?cio?a, ?e a?, w pewnym momencie "ju? cuchnie". Ten stan jest czym? najgorszym, co mo?e nas spotka?, szczytem nieprawo?ci i niegodziwo?ci, a zarazem nieodwracaln?, ca?kowit? degeneracj? duchow? i moraln? cz?owieka. W jaki sposób dochodzi do tej degeneracji? ?w. Bernard wyró?nia dwana?cie etapów tego procesu.
Czytaj ca?o?? >>>

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 76 goĹ›ci