NMPMiesi?cznik sanktuarium Matki Bo?ej Jasnogórskiej „Jasna Góra” nr 2/84 zamie?ci? relacj? Kazimierza Hektora z Wroc?awia - Paw?owic na temat niezwyk?ych okoliczno?ci obrony Jasnej Góry w dniu 1 i 2 wrze?nia 1939 r. Prezentujemy ten tekst w ca?o?ci...

Nad po?o?eniem jasnogórskiego sanktuarium w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945) od kilku lat prowadzone s? badania naukowe. Wyniki tych ustale? w pe?nej wersji opublikowa? o. Janusz Zoudniewek w roczniku „Studia Clarmonta” (1980, s. 300-373). Nadal jednak niewyja?nion? w pe?ni pozostaje sprawa bezskutecznych prób zburzenia Jasnej Góry przez wojska niemieckie w pierwszych dniach wrze?nia. Mo?liwo?? takich przedsi?wzi?? wydaje si? bardzo prawdopodobn? gdy uwzgl?dnimy fakt ataków podj?tych na kult Matki Bo?ej Jasnogórskiej Królowej Polski przez czo?owych ideologów nazizmu i propagand? faszystowsk?. Czytaj ca?o?? >>>

 

Komentarze   

 
0 #2 LeonJana30 2011-09-13 20:15
I propose not to wait until you earn big sum of cash to order all you need! You should just get the loan or short term loan and feel free
Cytować
 
 
+1 #1 WadeGoldie 2011-09-13 06:43
People in every country take the loans in different banks, because that is comfortable.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 39 goĹ›ci