Ksi?dz Jerzy, Alfons Popie?uszko

Ksi?dz Jerzy, Alfons Popie?uszkoUrodzi? si? 14 wrze?nia 1947 we w?i Okopy - wiosce po?o?onej na Bia?ostocczy?nie, niedaleko Suchowoli. Kapelan Solidarno?ci, duszpasterz s?u?by zdrowia, polski ksi?dz zwi?zany ze ?rodowiskami robotniczymi powi?zanymi z ruchem spo?ecznym Solidarno??, S?uga Bo?y Ko?cio?a katolickiego. W homiliach g?osi? prawo do ?ycia w wolno?ci i sprawiedliwo?ci, protestowa? przeciw aktom bezprawia i przemocy. Sta? si? celem szykan i prowokacji ze strony w?adz PRL. Wed?ug oficjalnej wersji 19 pa?dziernika 1984 zosta? porwany przez funkcjonariuszy S?u?by Bezpiecze?stwa (SB), którzy przeozili cia?o ksi?dza w baga?niku Fiata 125p Kilka minut po pó?nocy wrzucili skr?powane i zmasakrowane zw?oki do Wis?y, na tamie niedaleko W?oc?waka. Pogrzeb zamordowanego ksi?dza odby? si? 3 listopada 1984 r, i sta? si? ogólnopolsk? manifestacj? solidarno?ci i walki o wolno??. Czytaj wi?cej...

 

Komentarze   

 
+2 #7 Tow. Popieusznik 2013-11-11 10:34
Dlatego zgasili?my go jak peta.
Cytować
 
 
+1 #6 beper 2012-09-30 23:33
Cytować
 
 
-1 #5 Obd2 2012-02-02 08:25
you at a lowest have in ideas the feasible circumstance and alternative in your auto and may avoided getting used advantage by mechanic stores anymore. The favourite producer for Ford VCM (www.obd2center.co.uk/853-ford-rotunda-dealer-ids-vcm) scanners are Actron and Equus. You will require to confirm out the Ford Diagnostic tool (www.obd2center.co.uk/853-ford-rotunda-dealer-ids-vcm) over the net testimonials
Cytować
 
 
0 #4 Merkel 2011-08-16 16:24
have you ever heard something about Viagra Pharmacy (www.4rx.com/) ? I think you should add something about that element, shouldn't you?
Cytować
 
 
0 #3 arek 2010-08-09 01:19
wa?na wieczno??.
Cytować
 
 
-1 #2 wojciech 2010-06-07 18:57
co da?a jego ?mier? i komu by?a potrzebna . Jego ofiara posz?a na marne. Wyszli?my niuby z niewoli ale stali?my si? o wiele biedniejszym spo?ecze?stwem.
Cytować
 
 
0 #1 rnkrzys 2010-05-08 20:44
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci