Or?dzie Matki Boskiej z Akita

O konieczno?ci nawrócenia i czasach ostatecznych

AkitaSeria zjawisk zwi?zanych z figur? obejmuje: krew p?yn?ca z prawej r?ki rze?by, wydzielaj?cy s?odki zapach pot tak obfity, ?e konieczne by?o wycieranie rze?by. Jednak?e, najznamie- nitszy fakt, naszym zdaniem, to wodnista ciecz wyp?ywaj?ca z obu oczu figury Matki ?wi?tej. 
Zacz??o si? to 4 stycznia 1975 (Roku ?wi?tego) ?zy pop?yn??y 101 razy, a? do 15 wrze?nia 1981 roku, ?wi?ta Matki Boskiej Bolesnej. Sam osobi?cie by?em ?wiadkiem czterech ?zawie?. Dwukrotnie bada?em t? ciecz. By?a s?onawa i podobna do ludzkich ?ez. Naukowa ekspertyza profesora Sagisaka, specjalisty medycyny s?dowej na Uniwersytecie Akita, wykaza?a, ?e ciecz ta jest dok?adnie taka sama, jak ludzkie ?zy. Czytaj wi?cej...

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 44 goĹ›ci