milosierdzie i dobroczynnosc misterium Fatima Przyk?adowy obraz ?wi?ty Ogie? - JerozolinaBIBLIA
T?umaczenie ks. bp Kazimierz Romaniuk

Biblia - wyj?tkowegzorcyzma, ekskluzywna limitowana edycja przygotowana na Rok Wiary i kanonizacj? Jana Paw?a II. 
Jako jedyna zawiera b?ogos?awie?stwo Papie?a dla jej czytelników, którego Ojciec ?wi?ty udzieli? na kilkana?cie dni przed swoim ,,odej?ciem do domu Ojca”. 
Unikatowa i misterna twarda oprawa oraz 121 wspania?ych ilustracji biblijnych Gustava Dore s? nawi?zaniem do niezwykle cenionych XIX-wiecznych biblijnych wyda?, a równocze?nie podkre?laj? dba?o?? o szat? graficzn? dzie?a.
Biblia zawiera tak?e strony przeznaczone na wpisy rodzinnych wydarze?. Dzi?ki temu jest ,,prezentem na ca?e ?ycie”.

Nowy portal biblijny: www.czasnabiblie.pl

Idea nawi?zuje do rosn?cego coraz bardziej – zw?aszcza w?ród m?odych ludzi - zainteresowania Bibli?. czasnabiblie.pl to przestrze? dla rzetelnego i przyst?pnego poznania S?owa Bo?ego, miejsce dla dyskusji i modlitwy, poniewa? jeste?my przekonani, ?e w?a?nie nadszed? Czas na Bibli?!
Portal powsta? jako odpowied? na zach?t? Jana Paw?a II do rodzinnego czytania Pisma ?wi?tego. Obejmuje ró?ne ?rodowiska i ??czy je wokó? Biblii oraz osoby i nauczania Papie?a, który 27 kwietnia 2014 roku zostanie og?oszony ?wi?tym.
Przygotujmy si? na to wielkie wydarzenie, czytaj?c w naszych domach S?owo Bo?e wraz komentarzami autorów, a przede wszystkim b?. Papie?a.
B?dzie to doskona?e wype?nienie jego ?yczenia i przyj?cie b?ogos?awie?stwa, którego udzieli? na dwa tygodnie przed swoj? ?mierci?:
Z  serca b?ogos?awi? rodzinom, które wspólnie czytaj? s?owo Bo?e - Jan Pawe? II, 19 marca 2005 r.

 

Komentarze   

 
0 #7 jacek 2014-03-18 21:28
Cytować
 
 
0 #6 Matka 2013-07-09 07:51
Cytować
 
 
+1 #5 prosba 2012-10-15 14:28
Cytować
 
 
-2 #4 ANETA 2012-03-24 23:59
PANIE BOZE 27 MARCA MOI SYNEK BEDZIE MIEC KOLEINY ZABIEG , PROSZE KIERUI REKA TEGO CZLOWIEKA , KTORY POPROWADZI TEN ZABIEG TAK JAK BYS TO TY PANIE JEZU BYL OBECNY W TYM CZLOWIEKU , PROSZE O ZDROWIE I SILE DLA MOIEGO SYNKA DOMINIKA , MARYJO MATUCHNO CZUWAI NAD NIM , BO TY JESTES JEGO NAICUDOWNIEIZA I NAIUKOCHANSZA MATKO
Cytować
 
 
-1 #3 ANETA 2012-03-24 23:56
PROSZE CIE JEZU UZDROW MOIEGO 12 MIESIECZNEGO SYNKA DOMINIKA , DOTKNIJ GO SWOIA REKO I UZDOW GO PROSZE , ABY NIGDY JUZ NIE MIAL ZADNEI OPERACI
POWIERZAM IEGO ZYCIE W TWOIE RECE PANIE JEZU
Cytować
 
 
0 #2 ja 2011-03-19 15:37
Witam wszystkich,

Pragn? przekaza? wszystkim czytelnikom jak, ?e wielk? wag? w naszym ?yciu stanowi wiara. Ka?da modlitwa jest wa?na. Aby zosta?a wys?uchana potrzebna umacnia? swoj? wiar?. To wymaga skupienia i ws?uchania si? w s?owa modlitwy.
Cytować
 
 
0 #1 Teresa 2009-12-07 09:50
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 71 goĹ›ci