Dzienniczek Siostry Faustyny
Pisany latami jako proste ?wiadectwo do?wiadcze? wewn?trznych Dzienniczek Faustyny nale?y do arcydzie? europejskiej literatury mistycznej. Przedstawia barwnie zewn?trzne fakty z ?ycia (dorastanie do powo?ania, trudy ?ycia klasztornego, cierpienia fizyczne), zw?aszcza jednak z?o?ony rozwj duchowy Faustyny. Dzienniczek ods?ania jej wizje Chrystusa, stany osch?o?ci wewn?trznej, widzenie piek?a, refleksje o Mi?osierdziu Bo?ym jako nadziei dla ?wiata. Fascynuj?co brzmi? obszerne partie tekstu uj?te jako dialog z Chrystusem - zapis dozna? mistycznych. Intymne obcowanie z Bogiem (a? po ma??e?stwo duchowe) staje si? z czasem dla Faustyny jedyn? tre?ci? jej egzystencji. Dzienniczek pisany jest ?wietnym, plastycznym stylem i urzeka bogactwem polszczyzny u niewykszta?conej autorki. Nale?y do najwi?kszych dzie? literatury polskiej dwudziestolecia mi?dzywojennego, w ktrej pokrewny mu jest, wcze?niejszy, Dziennik Anieli Salawy. T?umaczony by? na wiele j?zykw. Stanowi niew?tpliw? inspiracj? dla znanej encykliki papie?a Jana Paw?a II Dives in Misericordia (1980) o Bogu "Bogatym w Mi?osierdziu".
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Wybrane s?owa Jezusa Chrystusa do b?ogos?awionej siostry Marii Faustyny 71797
2 Dzienniczek Siostry Faustyny - pi?ty zeszyt r?kopisu (1322-1426) 26557
3 Dzienniczek Siostry Faustyny - pi?ty zeszyt r?kopisu (1427-1486) 23206
4 Dzienniczek Siostry Faustyny - pi?ty zeszyt r?kopisu (1487-1589) 28151
5 Dzienniczek Siostry Faustyny - drugi zeszyt r?kopisu (522-650) 34911
6 Dzienniczek Siostry Faustyny - drugi zeszyt r?kopisu (651-800) 32910
7 Dzienniczek Siostry Faustyny - drugi zeszyt r?kopisu (801-1000) 31182
8 Dzienniczek Siostry Faustyny - zeszyt pierwszy (1-100) 214280
9 Dzienniczek Siostry Faustyny - zeszyt pierwszy (101-200) 63584
10 Dzienniczek Siostry Faustyny - zeszyt pierwszy (201-350) 43985
11 Dzienniczek Siostry Faustyny - zeszyt pierwszy (351-521) 40815
12 Dzienniczek Siostry Faustyny - trzeci zeszyt r?kopisu (1001-1119) 27759
13 Dzienniczek Siostry Faustyny - trzeci zeszyt r?kopisu (1120-1230) 35214
14 Dzienniczek Siostry Faustyny - czwarty zeszyt r?kopisu(1231-1321) 22792
15 29394
16 37862
17 Dzienniczek Siostry Faustyny 357188
18 Dzienniczek Siostry Faustyny - Zeszyt VII - przygotowanie do Komunii ?w 25499
19 ?yciorys Siostry Faustyny 28902
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości