Dzienniczek Siostry Faustyny
Pisany latami jako proste ?wiadectwo do?wiadcze? wewn?trznych Dzienniczek Faustyny nale?y do arcydzie? europejskiej literatury mistycznej. Przedstawia barwnie zewn?trzne fakty z ?ycia (dorastanie do powo?ania, trudy ?ycia klasztornego, cierpienia fizyczne), zw?aszcza jednak z?o?ony rozwj duchowy Faustyny. Dzienniczek ods?ania jej wizje Chrystusa, stany osch?o?ci wewn?trznej, widzenie piek?a, refleksje o Mi?osierdziu Bo?ym jako nadziei dla ?wiata. Fascynuj?co brzmi? obszerne partie tekstu uj?te jako dialog z Chrystusem - zapis dozna? mistycznych. Intymne obcowanie z Bogiem (a? po ma??e?stwo duchowe) staje si? z czasem dla Faustyny jedyn? tre?ci? jej egzystencji. Dzienniczek pisany jest ?wietnym, plastycznym stylem i urzeka bogactwem polszczyzny u niewykszta?conej autorki. Nale?y do najwi?kszych dzie? literatury polskiej dwudziestolecia mi?dzywojennego, w ktrej pokrewny mu jest, wcze?niejszy, Dziennik Anieli Salawy. T?umaczony by? na wiele j?zykw. Stanowi niew?tpliw? inspiracj? dla znanej encykliki papie?a Jana Paw?a II Dives in Misericordia (1980) o Bogu "Bogatym w Mi?osierdziu".
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Wybrane s?owa Jezusa Chrystusa do b?ogos?awionej siostry Marii Faustyny 76032
2 Dzienniczek Siostry Faustyny - pi?ty zeszyt r?kopisu (1322-1426) 28776
3 Dzienniczek Siostry Faustyny - pi?ty zeszyt r?kopisu (1427-1486) 25589
4 Dzienniczek Siostry Faustyny - pi?ty zeszyt r?kopisu (1487-1589) 30588
5 Dzienniczek Siostry Faustyny - drugi zeszyt r?kopisu (522-650) 38016
6 Dzienniczek Siostry Faustyny - drugi zeszyt r?kopisu (651-800) 35857
7 Dzienniczek Siostry Faustyny - drugi zeszyt r?kopisu (801-1000) 33460
8 Dzienniczek Siostry Faustyny - zeszyt pierwszy (1-100) 225163
9 Dzienniczek Siostry Faustyny - zeszyt pierwszy (101-200) 66433
10 Dzienniczek Siostry Faustyny - zeszyt pierwszy (201-350) 46773
11 Dzienniczek Siostry Faustyny - zeszyt pierwszy (351-521) 44210
12 Dzienniczek Siostry Faustyny - trzeci zeszyt r?kopisu (1001-1119) 29895
13 Dzienniczek Siostry Faustyny - trzeci zeszyt r?kopisu (1120-1230) 38116
14 Dzienniczek Siostry Faustyny - czwarty zeszyt r?kopisu(1231-1321) 24749
15 32084
16 41304
17 Dzienniczek Siostry Faustyny 366988
18 Dzienniczek Siostry Faustyny - Zeszyt VII - przygotowanie do Komunii ?w 27594
19 ?yciorys Siostry Faustyny 30344
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości