Konstytucja o liturgii ?wi?tej "SACROSANCTUM CONCILIUM"
Konstytucja dogmatyczna o Ko?ciele "LUMEN GENTIUM"
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo?ym "DEI VERBUM"
Konstytucja duszpasterska o Ko?ciele w ?wiecie wsp?czesnym "GAUDIUM ET SPES"
Dekret o ?rodkach spo?ecznego przekazywania my?li "INTER MIRIFICA"
Dekret o ko?cio?ach wschodnich katolickich "ORIENTALIUM ECCLESIARUM"
Dekret o ekumenizmie "UNITATIS REDINTEGRATIO"
Dekret o pasterskich zadaniach biskupw w Ko?ciele "CHRISTUS DOMINUS"
Dekret o przystosowanej odnowie ?ycia zakonnego "PERFECTAE CARITATIS"
Dekret o formacji kap?a?skiej "OPTATAM TOTIUS"
Dekret o apostolstwie ?wieckich "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"
Dekret o dzia?alno?ci misyjnej Ko?cio?a "AD GENTES DIVINITUS"
Dekret o pos?udze i ?yciu kap?anw "PRESBYTERORUM ORDINIS"
Deklaracja o wychowaniu chrze?cija?skim "GRAVISSIMUM EDUCATIONIS"
Deklaracja o stosunku Ko?cio?a do religii niechrze?cija?skich "NOSTRA AETATE"
Deklaracja o wolno?ci religijnej "DIGNITATIS HUMANAE"

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Postanowienia Soboru Watyka?skiego II 67645
2 Deklaracja o wolno?ci religijnej "DIGNITATIS HUMANAE" 9220
3 Deklaracja o stosunku Ko?cio?a do religii niechrze?cija?skich "NOSTRA AETATE" 7996
4 Deklaracja o wychowaniu chrze?cija?skim "GRAVISSIMUM EDUCATIONIS" 9583
5 23988
6 Dekret o dzia?alno?ci misyjnej Ko?cio?a "AD GENTES DIVINITUS" 7685
7 Dekret o apostolstwie ?wieckich "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM" 8275
8 Dekret o formacji kap?a?skiej "OPTATAM TOTIUS" 7966
9 Dekret o przystosowanej odnowie ?ycia zakonnego "PERFECTAE CARITATIS" 10735
10 9919
11 Dekret o ekumenizmie "UNITATIS REDINTEGRATIO" 7013
12 Dekret o ko?cio?ach wschodnich katolickich "ORIENTALIUM ECCLESIARUM" 7329
13 Dekret o ?rodkach spo?ecznego przekazywania my?li "INTER MIRIFICA" 5903
14 13172
15 Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo?ym "DEI VERBUM" 24467
16 Konstytucja dogmatyczna o Ko?ciele "LUMEN GENTIUM" 22788
17 Konstytucja o liturgii ?wi?tej "SACROSANCTUM CONCILIUM" 25303
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości