Cz??? druga (1066-1690) CELEBRACJA MISTERIUM

W Symbolu wiar Ko?ci? wyznaje misteriurn Trjcy ?wi?tej i Jej "zamys? ?yczliwo?ci"1Por. Ef 1, 9. dotycz?cy ca?ego stworzenia: Ojciec wype?nia "tajemnic? 50 swojej woli", daj?c swojego umi?owanego Syna i Ducha ?wi?tego dla zbawienia ?wiata oraz dla chwa?y swojego Imienia. Takie jest misterium Chrystusa2Por. Ef 3, 4. objawione i urzeczywistnione w historii wed?ug planu, podj?tego z m?dro?ci? "postanowienia", ktre ?w. Pawe? nazywa "tajemniczym planem"3Por. Ef 3, 9., a tradycja 236 patrystyczna "ekonomi? S?owa Wcielonego" lub "ekonomi? zbawienia".

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 INNE CELEBRACJE LITURGICZNE 4938
2 SAKRAMENTY W S?U?BIE KOMUNII 5627
3 SAKRAMENTY UZDROWIENIA 8883
4 SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZE?CIJA?SKIEGO 7920
5 2709
6 5717
7 CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO 4857
8 MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KO?CIO?A 5191
9 EKONOMIA SAKRAMENTALNA 4536
10 Dlaczego liturgia? 5003
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości