Stefan Wyszy?ski - Prymas Tysi?clecia
wyszynski_b.jpg

Stefan Wyszy?ski, (Prymas Tysi?clecia)urodzi? si?3 VIII 1901, w Zuzeli (Podlasie), zmar? 28 V 1981, w Warszawie. Kardyna?, arcybiskup, metropolita gnie?nie?ski i warszawski. Prymas Polski, i m?? stanu. W latach 1920-24 odby? studia w Wy?szym Seminarium Duchownym we W?oc?awku. W 1924 przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie (W?oc?awek); pracowa? m.in. w redakcji dziennika "S?owo Kujawskie" W 1925-29 studiowa? na KUL prawo (doktorat), ekonomi? i nauki spo?eczne. Dzia?a? w Stowarzyszeniu Katolickiej M?odzie?y Akademickiej "Odrodzenie" i w Bratniej Pomocy. W latach 1931-39 prof. prawa kanonicznego, socjologii i nauki spo?ecznej Ko?cio?a w Wy?szym Seminarium Duchownym we W?oc?awku. W latach 1932-39 red. naczelny Ateneum Kap?a?skiego, pracownik s?du biskupiego, dzia?acz Chrze?cija?skich Zwi?zkw Zawodowych, oraz Akcji Katolickiej. Wyk?adowca Chrze?cija?skiego Uniwersytetu Robotniczego, publicysta (m.in.: G?wne typy Akcji Katolickiej za granic? 1931, Przemiany moralno-religijne pod wp?ywem bezrobocia 1937, Katolicki program walki z komunizmem 1937, pseudonim Dr. Zuzelski, Kultura bolszewizmu a inteligencja polska 1938); Od 1937 cz?onek Rady Spo?ecznej przy Prymasie Polski.

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Kardyna? Stefan Wyszy?ski - biografia 79733
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości