Example of Category Table layout (FAQs/Languages category)
pope.jpg

Jan Pawe? II, Karol Jzef Wojty?a, urodzi? si? 18 V 1920 w Wadowicach. Zmar? 02 IV 2005 w Rzymie. Zosta? wybrany papie?em na konklawe w dn. 16.10.1978 Teolog, filozof, etyk. Po maturze w Wadowicach studiowa? w latach 1938-39 filologie polsk? na Uniw. Jagiello?skim. By? aktorem (Studio 39, Teatr Rapsodyczny) Podczas okupacji 1940-44 pracowa? fizycznie w kamienio?omach Zak?adw Chemicznych Solvay w Krakowie. W latach 1942-45 uczestniczy? w tajnych kompletach Wydzia?u Teologicznego UJ, W roku 1946 uko?czy? teologie i otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie. Studia teologiczne kontynuowa? na Angelicum w Rzymie pod kierunkiem R Garrigou-Lagrange'a.(doktorat Zagadnienie wiary w dzie?ach ?w. Jana od Krzy?a 1948) Po powrocie do kraju w latach 1948-51 pracowa? jako wikariusz w Niegowici k. Bochni, oraz w Krakowie (duszpasterz akademicki w Krakowie) W 1953 habilitowa? si? na UJ (Ocena mo?liwo?ci zbudowania etyki chrze?cija?skiej przy za?o?eniach systemu Maxa Schelera, wyd. wraz z innymi tekstami w 1959) Od 1954 prowadzi? wyk?ady z teologii moralnej i historii doktryn etycznych na KUL.

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Jan Pawe? II - biografia Administrator 127561
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości